Jdi na obsah Jdi na menu
 

Den seniorů 2019 v Nevšové

article preview

     Od roku 1990 se každoročně 1. října slaví Mezinárodní den seniorů. Složení světové populace se výrazně mění. Téměř 700 milionů lidí je dnes ve věku 60 let a více. Předpokládá se, že počet seniorů se do roku 2050 zdvojnásobí a v rozvinutých zemích bude představovat dvojnásobek počtu dětí. Tento fakt má už dnes reálný dopad.

Den seniorů 2019 v Nevšové, očima dětí.

Stárnoucí populace představuje obrovskou příležitost a výzvu. Příležitostí je možnost těžit z mnoha přínosů starší populace společnosti. S ohledem na tyto skutečnosti je nutné podporovat sociální začlenění seniorů a mezigenerační solidaritu.

Dne 9.10.2019 přišly navštívit náš Klub důchodců a popřát nám ke Dni seniorů děti z místní mateřské školky pod vedení učitelek paní Boráňové a Gubischové. Děti přednášely básničky, zpívaly písničky a popěvky a vyšel čas popovídat si o činnostech dříve narozených občanů.

Děti z mateřské školky se zajímaly, jak se bavili senioři, když byli v jejich věku, na čem si rádi smlsli a jak pomáhali svým rodičům. V Domě spolků, kde se beseda uskutečnila, viděly děti stroje na výrobu jablečné šťávy, ze které se vyrábí jablečný mošt. Děti projevily neskrývaný zájem o to poznat, jak se tento nápoj vyrábí. Zaměstnanci obce Nevšová ochotně předvedli dětem výrobu lahodného moku a nechat je i ochutnat. Za odměnu zaměstnancům a seniorům jim byli jiskřičky v očích dětí a ukázka dětského folkloru.

 

Den seniorů 2019 v Nevšové, očima dříve narozených.

Vedoucí knihovny ve Slavičíně, Mgr. Klabačková spolu s OsV Nevšová uspořádali v rámci oslav Dne seniorů pořad Žitková a její bohyně, k tomu nám zahráli Gajdoši a vše se odehrálo dne 6.10.2019 v KD Nevšová.

Na moravských Kopanicích, v kraji bělokarpatských lesů a horských planin, se protínají siločáry minulosti a budoucnosti. Jen tak si lze vysvětlit, že některé ženy z osady Žítková uměly nahlédnout do dějů, které teprve nastanou. Beseda s autorem knihy Žitkovské čarování s Dr.Jiřím Jilíkem o pravdivých příbězích kopanických žen s magickými schopnostmi. jejichž kořeny sahají do dávné minulosti, byla určitě zajímavá a nechyběli v ní ani eroticky laděné příběhy.

Mohli bychom dlouho pátrat v minulosti, který hudební nástroj má takovou tradici jako dudy. Moravské dudy, nebo správněji gajdy, užívané v lidové muzice na Moravě patřily kdysi k rozšířeným hudebním nástrojům. Jednalo se o nástroje, které měli souvislost s pastevectvím. S příchodem cimbálu a následně basy, se gajdy z lidové hudby poměrně brzy vytratily. Že tuto historickou zkušenost není třeba brát doslova o tom nás přesvědčili muziganti z Kopanic a zpěvačka paní Gabrhelová, kteří si nechávají říkat Gajdoši.

Téma letošního roku – Všichni na jedné lodi: Společnost pro všechny – vyzdvihuje důležitost pochopení otázek vývoje populace, lidových tradic, folkloru a hudebních nástrojů. Stárnoucí generace si bude zcela jistě muset formulovat také klíčové otázky pro budoucnost s přihlédnutím k názorům mladé generace.

 

Den seniorů 2019 – zájezd členů klubů pro seniory z Nevšové a Divnic.

V úterý 15. 10. 2019 jsme letos už podruhé vyjeli zájezdovým autobusem za hranice místních částí Slavičína. Tentokrát to bylo díky příspěvku MU Slavičín za krásného, slunečného počasí, které vydrželo celý den.

První zastávkou byla barokní památka ze 17.století zámek Milotice. Konečná podoba zámku je dílem tehdejších majitelů, které známe i z Luhačovic, a to rodu Serenyiů. Byla zde natáčena pohádka „Za humny je drak“ nebo „Růže pro zámeckou paní“ a další díla.

Prošli jsme místnosti posledních obyvatel zámku rodu Seilernů na Lešné, kteří se dožili až do současnosti (2004) a od kterých čerpal náš šikovný průvodce. Hrobka hraběcího rodu Seilernů je ve Štípě u Zlína a byli to majitelé lukovského panství a vlastně i zakladatelé ZOO na Lešné. Dřívější personál zámku začínal den v zámecké kapli modlitbou, my jsme zakončili prohlídku rovněž v kapli zpěvem naší oblíbené mariánské skladby Madona.

Z Milotic jsme vyrazili do Lanžhota k Osičkům do jejich hospody „U Bartošů“, ochutnali jsme jejich proslavený řízek smažený na domácím sádle. Po jídle nám manželé Osičkovi zpívali známé i málo známe písně od Lanžhota za doprovodu cimbálu. V mezičase nám vyprávěli o svém městečku lidových zvycích a čase nekončících hodů. Lanžhot je nejníže položené místo u nás, na rozhraní tří států a už za doby Rakouské monarchie měl výhodnou polohu pro podnikání. Odtud také pochází označení Lanžhoťané pyšní, bohatě zdobené kroje žen a mužů, kteří uplatnili svůj vliv doma i v zahraničí, na Slovensku i v Rakousku.

Poslední zastávkou bylo poutní místo a kaple Svatého Antonínka v Blatnici. Po krátké pobožnosti a přání aby nás patron tohoto místa ochraňoval od zapomínání, jsme pokračovali směrem k vinařskému zařízení rodiny Mezuláníkovi. Bohužel s ohledem na pracovní vytížení zaměstnanců jsme museli změnit program a na místo prohlídky vinařského závodu nám paní majitelka připravila košt vína. Vínotéka je kulturní památkou a byla vystavena rodem Lichtenštejnů. Degustovali jsme správnou barvu, chuť i vůni bílého, červeného i burčáku. Tekuté slunce, jak se vínu říká, bylo výborná vzpruha a po malém pohoštění jsme se vydali na cestu k domovu.

Byl to den plný krásných zážitků a nad Nevšovou nás vítal velký, kulatý měsíc v úplňku. Za možnost prožít jej se svými přáteli s písní a dobrou náladou je nutno poděkovat starostovi města Slavičín Mgr.Tomáši Chmelovi a předsedovi Osadního výboru Nevšová panu Bronislavu Münsterovi.

 

V Nevšové dne 19.10.2019

 

PhDr. František Anders a Mgr. Stanislava Pučoková – členové výboru Klubu seniorů Nevšová

 

                                                                        

imag6372.jpg

imag6388.jpg

imag6390.jpg

 

fotografie0958.jpgimag6436.jpgimag6405.jpgimag6453.jpgimag6403.jpg