Jdi na obsah Jdi na menu
 

Novela zák. o pozemních komunikacích

OV Nevšová upozorňuje na změnu v možnosti odstavování vozidel na místních a na veřejně přístupných účelových komunikacích.

article preview
OV Nevšová upozorňuje na změnu v možnosti odstavování vozidel na místních a na veřejně přístupných účelových komunikacích.
 
Na těchto komunikacích je zakázáno odstavovat vraky vozidel. Počínaje dnem 30.4.2020 se dle zák. o pozemních komunikacích považují za vrak následující vozidla:
1. vozidla, která byla pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí jejich mechanismu nebo konstrukce,
2. vozidla, která není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla (VIN) umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku.
 
Nově se na výše uvedených komunikacích zakazuje též odstavování silničních vozidel, která po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zák. č. 56/2001 Sb.) provozována na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo z důvodu technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.
Neodstraní-li navíc na výzvu provozovatel (či vlastník) takového vozidla, tj. vozidla technicky nezpůsobilého déle než 6 měsíců, důvod, pro který nesmí být provozováno na pozemních komunikacích, ani vozidlo neodstaví mimo pozemní komunikaci, je vlastník pozemní komunikace oprávněn po uplynutí 2-měsíční lhůty vozidlo odstranit sám a odstavit je na vhodném místě na náklady provozovatele (či vlastníka) vozidla.
 
Mimo výše uvedené je vlastník autovraku dle zákona o odpadech (zák. č. 185/2001 Sb.) i nadále povinen umístit jej před jeho likvidací na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.