Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.1

Informace č.1 Osadního výboru Nevšová

z jednání dne  3.1.2011
 
 
Přítomni:         Ing.Pavel Hrbáček, Ing. Ladislav Vašička, Jarmila Kovářová, Bronislav 
                        Műnster, Mgr. Naděžda Zemánková, PhDr. František Anders, Jaroslav Remeš, 
                        Jana Drgová, Josef Műnster
                         
OV požádal Radu MZ Slavičín o:
a)     účast svého zástupce v grantové komisi;
b)      prověření vlastníka pozemků parcel. č. 3073/12 a 4328 PK v k.ú. Nevšová, o jejichž zakoupení žádají manželé Džurňákovi;
c)      znovuotevření problému parkování automobilů v zatáčce u autoopravny pana Josefa Raka a vyřešení velmi nebezpečné dopravní situace, protože dosud provedená opatření byla nedostačující. Zároveň požádal o prověření majitele pozemku příjezdu k opravně, kde je provedeno zatrubnění kanálu;
e)      prověření možnosti odklízení sněhu před autobusovou zastávkou v „Drahanci“ a to traktorem, který zajišťuje údržbu v MČ;
f)       provedení úpravy a vyčištění vpusti naproti domu č.p.28 (p.Puškára), kde dochází k jejímu ucpávání a tím stékání vody po komunikaci;
g)      zaslání informace o stavufinančních prostředků OV Nevšová 2010 a možnosti převodu zůstatku do aktiv roku 2011.
 
OV požádal Městskou policii:
         O razantnější postihy občanů, kteří dostatečně nezabezpečí volné pobíhání svých psů po obci.
 
OV schválil:
a)            Do funkcí:                 - místopředsedy OV Nevšová Ing. Pavla Hrbáčka,
                             - hospodářky OV Nevšová Janu Drgovou,
                             - zapisovatelky OV Nevšová Jarmilu Kovářovou;
  
   Dále koordinátory:    - PhDr.Františka Anderse – „Dům pokojného stáří“,
                                               - Jaroslava Remeše – veřejné osvětlení a rozhlas,
                                   - Josefa Műnstera - údržba a stav komunikací v místní části;
 
b)            Vytvoření emailové stránky OV a na základě schválení MěÚ Slavičín i tvorbu webových stránek obce Nevšová;
c)            Složení SPOZ Nevšová pro rok 2011:
         Lenku Kovářovou ve funkci předsedkyně a dále členky Mgr. Naděždu        Zemánkovou, Jarmilu Kovářovou, Mirku Ševčíkovou, Marii Pavelkovou, Věru          Šálovou, Irenu Hyžíkovou, Simonu Goňovou;
d)      Nemá výhrady vůči projektové dokumentaci novostavby manželů Gabčových;
e)      Zahájit jednání za účelem možnosti opravy budovy bývalého „Domu zahrádkářů“ v MČ, vzhledem k jejímu špatnému technickému stavu;
f)              Úřední hodiny pro obyvatele Nevšové, a to vždy první pondělí v měsíci od 17:00 do 18:00 hodin;
g)            Plán kulturních akcí na rok 2011. 
                                                                                        Mgr. Naděžda Zemánková
                                                                                    předsedkyně OV Nevšová, v.r.