Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.11

Informace č. 11 Osadního výboru Nevšová

z jednání dne 3.10.2011

 

Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, Jana Drgová, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders

                       

 

1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)      Informaci  o špatné slyšitelnost místního rozhlasu.

b)      Informaci o schůzce s panem Jaroslavem Műnsterem a konečném dojednání na pořízení pouze jednoho 50 kg zvonu do místní kaple.

c)      Informaci pana Josefa Műnstera o průběhu výstavby plotu mezi domem manželů

            Brosových a „Domem s chráněnými byty“.

 

2.      Osadní výbor požádal RMZ o:

      a)      Urychlené jednání k situaci sesuvu ujetého břehu v zatáčce nad místní kaplí. Vzhledem k nebezpečí vzniku nehody požádal o umístnění značek do doby opravy.

b)      Opravu zatékající střechy MŠ a zaslání plánu oprav této budovy.

c)            O prověření možnosti čerpání dotace z evropských fondů na zateplení a výměnu oken na budově MŠ.

d)      Zajištění prořezu dřevin kolem vodoteče Nevšůvka v části mezi moštárnou a č.p. 76.

 

3.   Osadní výbor souhlasil s: 

 

a)            Žádostí manželů Bartíkových na napojení vodovodní přípojky naproti středu jejich domu s tím, že ve stejném výkopu bude vedena rovněž kanalizační přípojka a dále, že komunikace bude uvedena do původního stavu firmou, která poskytne záruku kvalitní úpravy vozovky.

b)            Výstavbou a s dofinancováním komunikace  v lokalitě „Ciganka“.

c)            Zakoupením balíčků pro děti  MŠ na vánoční besídku.

d)           Výběr. řízením na pracovníka s plným úvazkem na údržbu obce od příštího roku.

e)            Vyvoláním jednání se zástupci výborů TJ Sokol Nevšová, SDH Nevšová a OV Nevšová k problematické mládeži v obci.

f)             S poskytnutím daru TJ Sokol Nevšová na činnost žákovského mužstva fotbalového oddílu a to ve výši 5 000,- Kč do konce letošního roku.

g)            S poskytnutím daru SDH Nevšová na činnost mladých požárníků ve výši 5 000,- Kč v roce 2012.

h)            S konáním „Vánočního koncertu“ 17.12.2011 v sále KD.

i)              S uskutečněním „Rozsvěcování vánočního stromu“ dne 3.12.2011 a s poskytnutím částky 500,- Kč na občerstvení.

 

 

Termín příští schůze: 7.11.2011 v 17 hodin.

 

Mgr. Naděžda Zemánková               předsedkyně OV Nevšová

Zapsala: Jarmila Kovářová