Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.12

Informace č. 12 Osadního výboru Nevšová

z jednání dne 7.11.2011

 

Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, Jana Drgová, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders

Omluveni        Ing. Vladimír Vašička

Za RMZ:        Ing. Pavel Pinďák - místostarosta        

 

1.                  Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

-        Informaci p. Josefa Anderse o stavu budovy „Moštárny“ a jejího možného využití.

-        Informaci Ing. Pinďáka o řešení opravy  střechy mateřské školky v MČ.

-        Informaci o změně nového pronajimatele obchodu se smíšeným zbožím.

-        Informaci Mgr. Zemánkové o dokončení opravy a vyčištění potoka od domu           č.115.

-        Organizační zabezpečení rozsvěcování vánočního stromu a vánočního koncertu.

-        Informaci p. Josefa Műnstera o termínu dokončení výstavby plotu mezi domem manželů Brossových a „Domem s chráněnými byty“, a to do konce roku 2011. Dále o průběhu prací při výstavbě dětského hřiště a zabudování obytných buněk na pozemku u bývalého domu čp. 130.

-        Informaci Ing. Pinďáka o nepovolených stavbách mostků přes vodoteč Nevšůvka v její horní části.

 

2.                  Osadní výbor požádal RMZ o:

-        V souvislosti s případem ujetého břehu v zatáčce nad místní kaplí (nad kamenným křížem) o vyčištění protilehlého příkopu.

-        O nacenění střechy zvonice v případě zachování plechové střechy a při použití břidlice (stejného materiálu, kterým se pokrývá střecha slavičínského kostela).

-        Zaslání plánu těžby lesního porostu na rok 2012.

 

3.         Osadní výbor souhlasil s: 

-        Provedením zpevnění komunikace k samotám (č.109 p. Vrba a č. 98 p. Zvonek) firmou Jiří Rak – Vlachovice.

-        Směnou obecních pozemků s majiteli pozemků manželů Hrbáčkových č.55 a pana Vladislava Anderse č.23 ve smyslu jejich požadavku.

-        Prověřením využití již zaregistrované domény www.nevsova.cz pro provozování internetových stránek obce.

-        Vyhlášením výběrového řízení na přijetí pracovníka na údržbu budov a veřejného prostranství v majetku obce na plný pracovní úvazek od 1.1.2012.

-        Prodloužením nájemní smlouvy kůlny č.72 ve vlastnictví MČ Nevšová na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou p. Petru Mikšovi, z č.78

 

 

Termín příští schůze: 7.11.2011 v 17 hodin.

 

Mgr. Naděžda Zemánková                 předsedkyně OV Nevšová

Zapsala: Jarmila Kovářová