Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.13

Informace č. 13  

ze společného zasedání RMZ Slavičín  a OV Nevšová

dne 15.11.2011

 

Přítomni:        

Za OV:            Mgr. Naděžda Zemánková, Jana Drgová, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, PhDr. František Anders, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster

 

Za RMZ:        Ing. Jaroslav Končický - starosta, Ing. Pavel Pindík - místostarosta, Bc.Luděk Latinák – tajemník, Ing. Miroslav Bača - vedoucí IO, Bohuslav Pjajko - velitel MěP, Ing. Oldřich Kozáček – ředitel BTH Slavičín, Dana Čechová - zapisovatelka sekretariátu MěÚ        

 

V úvodu jednání starosta města Ing. Končický informoval členy OV o vývoji projektu „Nevšová odkanalizování a čištění odpadních vod“ a možnostech opravy a zateplení budovy MŠ a dalších akcích týkajících se MČ.

Předsedkyně OV Mgr. Zemánková poděkovala Ing. Končickému a všem pracovníkům RMZ Slavičín za celoroční vstřícný a obětavý přístup k řešení vzniklých problémů a požadavků místní části. Všechny přítomné pozvala na rozsvěcování vánočního stromu (sobota 3.12.) a na vánoční koncert (sobota 17.12.) v Nevšové.

 

Osadní výbor požádal RMZ o:

 

-     Prověření informace o nepovoleném vývozu zeminy a betonového odpadu na pozemky soukromníků v MČ firmou Služby Města Slavičín s.r.o.

-     Předání a zabezpečení budovy „Moštárny“ vzhledem k ukončení nájemní smlouvy mezi Městským úřadem Slavičín a již zaniklým Českým svazem zahrádkářů Nevšová.

Nabídnout prostřednictvím inzerce tuto budovu k pronájmu.

-     Prověření možnosti opravy „Pomníku padlých vojáků z I.světové války“ a vyčíslení předpokládaných nákladů na obnovu písma, fotografií a restaurování stavebního kamene kameníkem p.na Bronislavem Studentíkem.

-     Prověření možnosti zakoupení ojetého vozu od Krajského odboru pro SDH Nevšová, vzhledem ke špatnému technickému stavu současného vozidla.

-     Další urgenci opravy propadliny na mostě na začátku obce. Rovněž upozornit na možné opětovné zanesení horské vpusti na křižovatce do Nevšové.

-     Sdělení Památkové komisi – na místní zvonici ponechat původní plechovou krytinu. Ověřit zda je nutná její výměna nebo postačí jen oprava s natřením.

-     Opravu výtluků na místních komunikacích, ale i propadlých cestách od křižovatky od domu č.118 směrem ke hřišti, k domům v trati Čtvrtě a ke kulturnímu domu (při využití mechanismů firmy, která bude opravovat cestu v lokalitě „Cigánka“).

 

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková                  předsedkyně OV Nevšová

Zapsala: Jarmila Kovářová