Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.14

Informace č. 14 Osadního výboru Nevšová

z jednání dne 5.12.2011

 

Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, Jana Drgová, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Ing. Vladimír Vašička

 

Za RMZ:        Ing. Pavel Pinďák - místostarosta

                       

1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

-        informaci o možnosti pronájmu budovy „Moštárny“,

-        písemné žádosti kandidátů na osmihodinový  pracovní úvazek na práce v MČ,

-        informaci o uvolnění bytové jednotky v „Domě s chráněnými byty“,

-        informaci k čerpání finančních prostředků z rozpočtu MČ v roce 2011,

-        organizační zabezpečení  vánočního koncertu 2011,

-        informaci o čerpání grantu MěÚ Slavičín na rok 2012,

-        informaci o průběhu jednání na převzetí www.nevsova.cz pro provozování internetových stránek obce,

-        požadavek na instalaci bezpečnostního dopravního zrcadla naproti výjezdu z vedlejší komunikace u „Památníku padlých“,

-        plán kulturních akcí na rok 2012.

        

2.      Osadní výbor požádal RMZ o:

-        sdělení, zda celý objem získaných finančních prostředků z těžby lesního porostu v katastru Nevšová v roce 2012, bude zahrnut do rozpočtu MČ na rok 2012,

      -        opětovné upozornění fy. SMS Slavičín s.r.o. na vyčištění protilehlého příkopu v souvislosti s případem ujetého břehu v zatáčce nad místní kaplí,

-        požádání BTH Slavičín o umístnění nádob na posyp komunikace k „Domu s chráněnými byty“,

-        oslovení energetické společnosti s žádostí o doplnění veřejného osvětlení novým světelným bodem před domem č.167.

 

3.   Osadní výbor souhlasil s: 

 

-        přijetím pana Josefa Anderse z č.76 na pozici pracovníka pro práce v obci na osmihodinový denní pracovní úvazek od 1.1.2012,

-        prodloužením pracovní smlouvy s paní Janou Drgovou z č. 148, jako - domovnicí v KD, s úvazkem 4 hodiny denně,

-        plánem těžby lesního porostu na rok 2012 v MČ,

-        zimní údržbou komunikace k „Domu s chráněnými byty“ budoucím zaměstnancem, se kterým bude podepsána pracovní smlouva na rok 2012; zabudování zábradlí v zídce podél komunikace není možné vzhledem k zimní údržbě komunikace technikou,

-        doplněním veřejného osvětlení u domu č. 167,

-        plánem kulturních akcí na rok 2012 v MČ.

 

Termín příští schůze: 2.1.2012 v 17 hodin.

 

Mgr. Naděžda Zemánková                 předsedkyně OV Nevšová