Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.3

 

Informace č. 3 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 7.3.2011
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jana Drgová, Jarmila Kovářová, Ing.Pavel          Hrbáček, Bronislav Műnster,Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička,
 
1.     Osadní výbor vzal mimo jiné na vědomí:
a)   písemné upozornění Městské policie pro majitele volně pobíhajících psů;
b)   stanovisko Ing. Juříka a Ing. Bači k technickému stavu prostor a stěn v mateřské škole (tento dle jejich posouzení neohrožuje chod a provoz MŠ);
d)   informaci místostarosty města Ing.Pavla Pinďáka o stavu projektu „ Odkanalizování obce“ (žádost byla již zaslána ke schválení na Ministerstvo zemědělství;
 
2.     Osadní výbor požádal Radu MZ Slavičín o:
a)   prověření, zda v případě schválení výstavby zásobovací rampy u místní prodejny potravin je možné do stavebního povolení uvést opatření k neomezování průjezdu autobusů a zda se předpokládá s položením živičného koberce okolo prodejny potravin v rámci chystaného projektu „Výstavba mostu“;
b)   vyčištění příkopu v lokalitě pod „Čupama“ naproti domu č.162;
c)   vyčištění všech komunikací v místní části Nevšová po zimním posypu cest.
          
3.           Osadní výbor schválil:
a)      pozastavení úprav a zpevnění komunikace k samotám (č.109 pan Vrba a č. 98 pan Zvonek) z důvodu nevyřešených majetkových poměrů (doposud nebyly vykoupeny všechny pozemky dosavadních vlastníků);
b)      provedení církevní sbírky na výrobu zvonu pro kapli s tím, že majitelem bude Farnost Slavičín a Nevšové jej daruje nebo dá do trvalého užívání;
c)      žádost na poskytnutí dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na restaurování pískovcového kříže v trati „Lochovec“ a Památníku padlých v 1. světové válce;
d)   návrh na prohlášení místní zvonice za kulturní památku;
e)      zaslání písemné odpovědi panu Josefu Rakovi s následným znovu pozváním na jednání OV Nevšová dne 4.4.2011;
f)        umístění dětského hřiště u domu čp.130 pod zahradami majitelů p.Macků a p.Remeše;
g)      vyvolat jednání o možnosti vytvoření jednoho pracovního místa v místní části pro úklid obce na plný pracovní úvazek;
h)      provedení rekonstrukce sociálního zařízení na pánských WC v budově KD a zadání nacenění zakázky na tyto práce malého rozsahu vybrané firmě;
i)        prověřit možnost rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů v KD a následné vypracování rozpočtu;
j)        p. Černochovi stavbu vodovodní přípojky k čp. 56, a p. Hurtovi Martinovi stavbu plotu.
 
 
Termín příští schůze: 4.4.2011 v 18:00 hodin.
 
                                                                                      Mgr. Naděžda Zemánková
                                                                                    předsedkyně OV Nevšová v.r.