Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.4

 

Informace č. 4 Osadního výboru Nevšová
z  jednání  dne  4.4.2011
 
Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jana Drgová, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel    Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, PhDr. František Anders, Jaroslav Remeš
 
                       
Osadní výbor požádal  Radu Městského zastupitelstva Slavičín o:
 
a)   vyčištění příkopu v lokalitě pod „Čupama“.
b)   zpracování projektu na rekonstrukci elektroinstal. rozvodů v budově KD Nevšová.
c)      nacenění rekonstrukce komunikace (Cikánka) od domu čp.103 po hlavní komunikaci.
d)     nacenění a prověření možnosti dokončení opravy hlavní komunikace ve středu obce.
e)      dořešení majetkoprávních vztahů pro dokončení komunikace k samotám (domy čp.109 pan Vrba a čp. 98 pan Zvonek).
f)       zaměření pozemků zahrad majitelů sousedících s pozemkem budoucího dětského hřiště u domu čp.130.
g)      zaměření pozemků u místní prodejny potravin a o prověření, zda z hlediska bezpečnostních a dopravních norem (ochranná zóna) je možné vedle ní realizovat výstavbu zásobovací rampy.
h)      zaslání seznamu majitelů popelnic v místní části a zda mají všichni uhrazen poplatek.
i)        kontaktování Telefonicy O2 ve věci odstranění nepotřebných telefonních sloupů; navíc většina občanů již pevné linky nemá a tudíž i přípojky od sloupů k domům jsou bezpředmětné a hyzdí obec.
j)        provedení dokončovacích prací na sesutém svahu před domem čp.118.
k)      prověřit možnost výstavby autobusové zastávky na „znamení“ na začátku obce.
l)        vyčíslení nákladů na opravu komunikace k bytovým domům čp.156 a čp.157.
 
Osadní výbor doporučil:
 
majiteli autoopravny p. Rakovi zabezpečit možnost parkování pro zákazníky autoopravny ve vjezdu k domu, a tím zamezit parkování vozidel zákazníků na hlavní komunikaci. Dále pak nepřistavovat auta k opravě a neprovádět opravářské práce na nájezdu nad zatrubněnou příkopou u hlavní komunikace.
 
Osadní výbor schválil:
 
a)            vydání stavebního povolení panu Zahradníkovi.
b)            žádost pana Lubomíra Peška na odkup obecních pozemků.
c)            zabývat se řešením požadavku pana Mikše na odkoupení kůlny a pozemku až po provedení výstavby mostu a ukončení terénních úprav v jeho okolí.
d)           opravu odpadlé dlažby na schodišti KD Nevšová.
e)            kalkulaci materiálu na rekonstrukci sociálních zařízení v KD Nevšová. 
     
 
Termín příští schůze: 2.5.2011 v 18:00 hodin                                                                               

                                                                                              Mgr. Naděžda Zemánková                                                                                                předsedkyně OV Nevšová v.