Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.5

 

Informace č. 5 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 2.5.2011
 
 
 
Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jana Drgová, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel    Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, PhDr. František Anders, Jaroslav Remeš
                       
1.      Osadní výbor vzal na vědomí:
 
a) informaci prap. Roberta Petríka o projektu „Poznej svého policistu“;
b) informaci Mgr. Zemánkové o zaměření pozemků u prodejny potravin;
c) informaci Mgr.Zemánkové o seznamu občanů neplatících svoz komunálního        odpadu a následné řešení;
d) zadání zakázky rekonstrukce sociálních zařízení;
e) informaci o možné skládce biologického odpadu (posekaného travního    porostu) v prostorách firmy ABM.
 
2.   Osadní výbor schválil:
 
            a)   zahájení přípravy rekonstrukce sociálních zařízení v KD, a to od 9.5.2011;
b) výstavbu zásobovací rampy u budovy prodejny potravin pod podmínkou, že        bude umístěna v přední části (na základě výsledků zaměření pozemků             u prodejny);
c)   nacenění výstavby plotu mezi pozemkem „Domu s chráněnými byty“ a pozemkem manželů Brosových Technickými službami Slavičín.
 
 
3.   Osadní výbor uložil:
     
a)   zpracovat seznam a fotodokumentaci telefonních sloupů v havarijním stavu.
                                                           T: do další schůze OV
                                               Z: Jaroslav Remeš, členové OV
                     
 
 
Termín příští schůze: 6.6.2011 v 18:00 hodin.
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková               předsedkyně OV Nevšová