Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.6

 

Informace č. 6 Osadního výboru Nevšová
ze společného zasedání RMZ Slavičín a OV Nevšovádne 3.5.2011
 
 
přítomni za OV:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jana Drgová, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel    Hrbáček, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, PhDr. František    Anders, Jaroslav Remeš
Omluven:                  Bronislav Műnster
 
přítomni za RMZ:    Ing. Jaroslav Končický, starosta, Ing.Pavel Pinďák, místostarosta                          Vedoucí odborů MěÚ: tajemník Bc.Luděk Latinák, IO Ing.Miroslav                       Bača, SO Ing.Alois Studeník, RŽPSM Ing.Martina Slámečková,velitel                     MěP Bohuslav Pjajko a zapisovatelka sekretariátu Dana Kabelová
 
K jednotlivým problémům a požadavkům OV Nevšová zaujala RMZ tato stanoviska:
 
1.   Nebezpečná dopravní situace v zatáčce u autoopravny p. Raka - MěP Slavičín bude provádět častější kontroly zda parkují vozidla v zatáčce, a tím ohrožují bezpečnost provozu. Dalším krokem bude prověření na Dopravním inspektorátu možnosti umístnění dopravních značek „ zákaz stání“ nebo „nebo zákaz zastavení “.
 
2.   Cesta k samotám (č.109 a č.98) - odbor správy majetku bude řešit majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků (následné vykoupení nebo výměna pozemků).
 
3.   Havarijní stav zídky vodoteče Nevšůvky mezi domy č. 115 a č. 116 – Ing. Pinďák znovu bude urgovat majitele o provedena alespoň částečné opravy zídky a vyčištění koryta.
 
4.   Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů v KD Nevšová – Ing. Bača zajistí zpracování projektové dokumentace.
 
5.   Vyčištění příkopu v lokalitě pod „Čupama“ - Ing. Slámečková sdělila, žebude provedeno v 18.-19. týdnu.
 
6.   Odstranění nepotřebných telefonních sloupů – OV Nevšová předá seznam rizikových sloupů ohrožujících bezpečnost občanů.
 
7.   Odstranění rozhlasového vedení a nefunkčních amplionů – Město zadá požadavek na jejich odstranění.
 
8.   Zastávka na znamení na začátku obce– Ing. Pinďák prověří a zjistí podmínky pro vznik takové zastávky.
 
9.   Zaměření pozemků zahrad majitelů sousedících s pozemkem budoucího dětského hřiště – dle informace Ing. Slámečkové je toto v řešení a předběžné posouzení geodetem bude provedeno v 18.-.19. týdnu .
 
10. Nebezpečná, nefunkční šachta do kotelny KD Nevšová – řešení zajistí Ing. Bača.
11.Propadlá vozovka na mostu při příjezdu do obce (před bytovými domy) –- Město vyvolá jednání se Správou silnic Zlínského kraje na odstranění závady.
    
12.Oprava příjezdové komunikace do Nevšové (od křižovatky Rozcestí Nevšová) – Ing. Pinďák znovu vyvolá jednání se Správou silnic Zlínského kraje na řešení špatného stavu vozovky (opakovaným prohlubováním příkop a vlivem provozu se krajnice vozovky z obou stran sesedá)
 
13. Archivace a skartace starých materiálů OV Nevšová – zajistí Ing. Latinák
 
14. Prostranství u zvonice -  bude řešeno až po dohodě s Ing.Bosákem, schůzka na místě
      proběhne 9.5.2011.
 
15. RMZ a OV se dohodly na písemném zpracování odpovědí na jednotlivé problémy a dotazy z měsíčních zasedání OV Nevšová.
 
 
 
Osadní výbor dále požádal RMZ Slavičín:
 
1.   vzhledem k chátrajícímu stavu budovy „moštárny“ zjistit správce budovy.
 
2.   o dokončení a následné úpravy terénu na sesutém svahu a provedení opravy komunikace u domu č.118.
 
 
 
                                                                                
 
 
                                                                                              Mgr. Naděžda Zemánková                                                                                                  předsedkyně OV Nevšová
 
 
Zapsala: Jarmila Kovářová