Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.7

 

Informace č. 7 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 6.6.2011
 
 
 
Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jana Drgová, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel    Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, PhDr. František Anders, Jaroslav Remeš
 
Za RMZ:        Ing.Pavel Pinďák - místostarosta
 
                       
1.      Osadní výbor mimo jiné projednal:
a)      postup prací na výstavbě mostu u zvonice;
b)      informaci o projektu rekonstrukce komunikace vedoucí kolem prodejny potravin a s tím související výměnu pozemků;
c)      informaci místostarosty k plnění jednotlivých požadavků OV Nevšová;
d)      petici občanů v části „Cigánka“ na výstavbu komunikace v této lokalitě.
 
2.   Osadní výbor požádal RMZ o:
a)      vypracování projektu na církevní grant Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště;
b)      doplnění značení cyklotrasy po obci v místech, kde se rozdvojují místní komunikace;
c)      odstranění venkovních vitrín naproti prodejny potravin a umístění nových do prostoru vedle autobusové čekárny;
d)      prověření, zda existuje smlouva na pronájem moštárny Českému svazu zahrádkářů; e) úklid veřejných prostranství v obci pracovníky VPP;
f)      opravu laviček v parčíku (vedlepohostinství), kteréjsou ve špatném stavu.
 
3.   Osadní výbor schválil:
a)            výběrové řízení na malířské práce v prostorách sociálních zařízení KD;
b)      vyvolat jednání s panem Košařem o možnosti úpravy a směny pozemků kolem             obchodu;
c)      případnou rekonstrukci schodiště KD realizovat v měsících září – říjen 2011;
d)      vývoz jímky u KD Nevšová;
e)      vyvolat jednání s paní Kolešovou o posunutí oplocení jejího pozemku podél     vodoteče Nevšůvky za účelem zahájení opravných prací na zborcené zídce vodoteče;
f)      rekonstrukci „Pomníku padlých“ realizovat v roce 2012 a znovu požádat o dotaci;
g)      bezplatný pronájem sálu KD Nevšová P. Ing. Karlu Petrášovi při příležitosti oslavy      jeho životního jubilea.
     
 
 
 
Termín příští schůze: 4.7.2011 v 18:00 hodin.
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková               předsedkyně OV Nevšová