Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.8

 

Informace č.8 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 4.7.2011
 
 
 
Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel  Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, PhDr. František Anders
 
Omluveni:      Jana Drgová, Jaroslav Remeš
 
1.      Osadní výbor mimo jiné projednával:
a)      informaci o vymílání koryta vodoteče při větší vodě těsně za budovaným novým mostemna protilehlém břehu mezi domy č.82 a č.69;
b)      informaci o úpravách komunikace kolem prodejny potravin, kterávyplynula z jednání s majitelem prodejny p. Košařem;
c)      informaci o uzavření dohody o PČ s p. Martinem Drgou na úpravu a úklid veřejného prostranství obce od 1.7. do 31.8.2011;
d)      doplněnou petici občanů v části „Cigánka“ na výstavbu komunikace;
e)      informaci o průběhu výkupu pozemků od vlastníků na výstavbu zpevněnékomunikace na samoty;
 
2.      Osadní výbor požádal RMZ o:
      a)      řešení problému vzniklém vymíláním protilehlého břehu vodoteče Nevšůvky za novým mostem v rámci rozpočtu na jeho výstavbu;
b)      zařazení výstavby komunikace v lokalitě Ciganka do investičních akcí na rok 2012;
c)            předání kopie vizualizace projektu „Úprava prostranství u zvonice“ OV Nevšová pro jeho posouzení a následné sdělení stanoviska OV pro jeho realizaci;
d)           zpevnění plochy protilehlé autobusové zastávky na křižovatce Nevšová - rozcestí ve směru od Petrůvky;
e)      zaslání oficiálního stanoviska ke zřízení autobusové zastávky na znamení na začátku       obce (u nových bytovek)v obou směrech;
f)          dokončení demontáže zbývajících již nefunkčních amplionů vč. rozhlasového  vedení, zrušení starých sloupů a světel veřejného osvětlení a dále napnutí  volných drátů mezi sloupy dle zaslaného seznamu;
g)         provádění sečení travnatých ploch kolem hlavní komunikace Správou silnic ZK            v obci  po celé její trase až po kapli;
h)         úklid cyklotrasy a vysékání příkop kolem ní (kdo zodpovídá za stav cyklotrasy);
 
3.      Osadní výbor souhlasil se:
a)      zadáním výstavby částiplotu mezi pozemky manželů Brossových a Domem s chráněnými byty místní organizací SDH;
b)      zadáním výroby nových vitrín firmě TVD – Technická výroba, a.s.;
c)      cenovou nabídkou firmy Eurovia CS, a.s.na opravu prostranství kolem zvonice;
d)      zadáním zakázky malého rozsahu na opravu šachty u KD Nevšová;
 
 
Termín příští schůze:1.8.2011 v 18:00 hodin.
  Mgr. Naděžda Zemánková                          předsedkyně OV Nevšová, v.r.