Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.9

 

Informace č. 9 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 1.8.2011
 
 Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Jana Drgová, Ing. Pavel    Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, PhDr. František Anders
Omluven:       Jaroslav Remeš
 
Za RMZ:        Ing. Pavel Pinďák - místostarosta
 
                              
        
1.      Osadní výbor požádal RMZ o:
 
a)      sdělení, kdo bude financovat odstranění a následné postavení nového oplocení
pozemku paní Kolešové. Plot musí být odstraněn v rámci opravy havarijního stavu zídky vodoteče v této lokalitě;
b)            dokončení čištění příkopu v lokalitě pod Čupama;
c)            konzultaci s městským zahradníkem ve věci výsadby nových stromů v MČ (stromy budou vysazovány za skácené lípy);
d)           prověření stavu mostu u pohostinství - naproti domu č.55.
 
 
2.   Osadní výbor souhlasil s:
a)            umístněním dopravních značek v zatáčce u Autoopravny Rak;
b)            zadáním zakázky panu Jaroslavu Barcuchovi na vyčištění hrází a odstranění vzrostlých stromů, které mohou být nebezpečné pro obyvatele MČ;
c)            nákupem zahradní techniky pro údržbu travnatých částí v obci;
d)           vyvoláním jednání s panem Josefem Ščuglíkem o odprodeji lesních pozemků od soukromých vlastníků;
e)            posečkáním rozhodnutí o výstavbě autobusové zastávky na znamení na začátku obce vzhledem k plánovanému odkanalizování MČ a k možné výstavbě chodníku od začátku obce;
f)             otevíráním kontejneru v úterý mezi 16. až 18. hodinou a v sobotu v  odpoledních hodinách mezi 14.- 16. hodinou s platností od 1. září 2011.
 
 
3.   Osadní výbor byl informován o:
 
a)      provádění úklidu a údržby cyklotrasy do Nevšové;
b)            průběhu a řešení opravy hlavní komunikace obce a prostranství u zvonice, která je zařazena do kulturních památek.
 
 
 
Termín příští schůze: pátek 2. září 2011.
 
 Mgr. Naděžda Zemánková             předsedkyně OV Nevšová, v.r.