Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.1

Informace  č. 14  Osadního  výboru  Nevšová

z  jednání  dne  2.1.2012

 

Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, Jana Drgová, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Ing. Vladimír Vašička

 

Za RMZ:        Ing. Pavel Pinďák - místostarosta

 

 

1.                  Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

      -        dokončení opravy ujetého břehu v zatáčce nad kaplí a vyčištění přilehlé příkopy

-        infomaci o rozdělení objemu získaných finančních prostředků z těžby dřeva z obecních lesů v katastru Nevšová na rok 2012

-        informaci o průběhu opravy cesty k samotám (č.109 pan Vrba a č. 98 pan Zvonek.

-        informaci o stavu výroby informačních vitrín

-        informaci o opuštěných vracích osobních vozidel, parkovaných na obecních pozemcích

-        nástup pracovníka pro místní část pana Josefa Anderse a jeho pracovní náplň

 

2.         Osadní výbor požádal RMZ o:

-        dojednání veřejné schůze s obyvateli MČ za účasti projektantů a zástupců města k otázkám provádění kanalizačních prací v obci v roce 2012

-        podání informací a poskytnutí dokumentace k projektu  stavby kanalizace osadnímu výboru

-        podání informace, zda kladovky svážející dřevo z obecních lesů platí poplatky za používání komunikací

 

3.         Osadní výbor souhlasil s:

 

-        inventarizací majetku OV Nevšová ke dni 31.12.2011

-        konáním veřejné schůze k výstavbě kanalizace

-        návštěvou manželů Brossových za účelem dořešení výstavby zbývající části oplocení mezi cestou k Domu s chráněnými byty a jejich pozemkem

-        oslovením nábytkářských firem na výrobu nového mycího prostoru v kuchyni KD

-        upozorněním občanů ve veřejném rozhlasu na odstranění nepovolených mostků v horní části vodoteče a na odstranění vraků automobilových vozidel z obecních pozemků.

 

 

 

 

Termín příští schůze: 6.2.2012 v 17:00 hodin.

 

 

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková               předsedkyně OV Nevšová