Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.12

 

Informace č. 12 -2012 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 5.11.2012
 
Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Ing. Vladimír Vašička, Jarmila Kovářová, Jana Drgová
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      informaci o zahájení stavebních prací zateplení KD a MŠ od 2.5.2013;
b)      zahájení inventarizace majetku MČ;
c)      konání „Rozsvěcování vánočního stromu“ 1. 12. 2012 v 15:30 hodin;
d)      zakoupení dárkových balíčků pro děti v místní MŠ na mikulášskou besídku;
e)      žádost paní Radky Rakové;
f)      hydrotechnické posouzení rekonstrukce propustku na silnici III/4931.
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)      přemístění již nainstalovaných dopravních značek na začátku obce dle původního požadavku, navíc OV žádal pořídit značky „Zákaz zastavení“, nikoliv „Zákaz stání“;
b)      upozornění městské policie na provádění kontrol a pokutování majitelů vozidel parkujících v křižovatce při výjezdu ze státní komunikace na místní komunikaci „Cigánka“;
c)      podání reklamace Ředitelství silnic a dálnic ČR na propadající vozovku u horské vpusti na křižovatce v „Drahanci“;   
d)     povolení skácení již přerostlé tuje u kostela v Nevšové ;
e)      zaslání dopisu majitelům firmy Javorník CZ s.r.o., s vyslovením poděkování osadního výboru všem pracovníkům, kteří prováděli kanalizační práce v obci;
f)       odstranění amplionu ze starého veřejného rozhlasu na budově místního hostince;
g)      projednání odstranění přebytečných telefonních sloupů v centru obce.
 
3.  Osadní výbor schválil:
pověřit p.Janu Drgovou a p.Josefa Anderse sepsáním majetku OV Nevšová k následné inventarizaci;
          
4.   Osadní výbor souhlasil:
a)   se zakoupením nové vánoční výzdoby „ Vánočního stromu“ v MČ;
b)   se zakoupením vánočních balíčků pro děti v MŠ.
 
5.      Osadní výbor doporučil:
p.Radmile Rakovépředání své žádosti IO MěÚ Slavičín.
 
6.   Osadní výbor uložil předsedkyni OV:
a)   pověřit pana Josefa Anderse zazimováním veřejných prostranství obce a nového dětského hřiště;
b)   upozornit rozhlasem místní složky a sdružení o zaslání plánu kulturních akcí na rok 2013.
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková     
předsedkyně OV Nevšová, v.r.
 
 
Termín příští schůze: 3. 12. 2012 v 17:00 hodin.