Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.13

 

Informace č. 13 -2012 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 3.12.2012
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Ing. Vladimír Vašička, Jarmila Kovářová, Jana Drgová
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      termíny stavebních prací na zateplení kulturního domu od 2.5. do 19.7.2013 a mateřské školy od 1.7. do 30.8.2013;
b)      technický stav chodníků v MČ;
c)      informaci a proběhlých kulturních akcích
 
 Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)            vyplacení částky 5 000,- Kč na „Besedu s důchodci“;
b)            poskytnutí finančního příspěvku na konání „Vánočního koncertu“ v roce 2013;
c)            zahrnutí schválených investičních akcí v MČ do rozpočtu města na rok 2013;
d)            zaslání žádosti na přemístění světla ze sloupu u domu č.4 na sloup k domu č.60;
e)            doplnění a umístnění posypových nádob k MŠ, k Domu s chráněnými byty a k autobusové zastávce;
f)              urgentní vyřízení požadavku z říjnového jednání OV na polohové a výškové zaměření vedlejší komunikace a příkopy mezi domy č.p. 114 a 89 a prověření majetkoprávních vztahů
 
3.  Osadní výbor schválil:
a)      inventarizaci majetku a seznam zařízení na vyřazení;
b)      návrh investičních akcí místní části do rozpočtu města na rok 2013 v pořadí dle priorit:
·        oprava komunikace v točně autobusů za prodejnou potravin;
·        dokončení opravy komunikace a veřejného prostranství ve středu obce;
·        oprava cesty k samotám;
c)      návrh na opravu pomníku padlých v roce 2013 s žádostí městu na zpracování požadavku na poskytnutí dotace z krajského úřadu
 
4.   Osadní výbor souhlasil:
a)      se zakoupením univerzálního dopravního a zahradního prostředku, vč. vozíku;
b)      s odprodejem obecních pozemků panu Petru Mikšovi č.78 o výměře cca 220 m²
 
5.   Osadní výbor nesouhlasil:
s výstavbounových parkovacích místpodél pravého břehu vodoteče před mostem na konci místní komunikace „Cigánka“
 
6.      Osadní výbor doporučil:
a)      ke schváleníRadou města Slavičína poskytnutí finančního příspěvku 3 000,- Kč složkám TJ Sokol Nevšová a SDH Nevšová na stavbu kanalizační přípojky;
b)      rozšíření počtu projektovaných parkovacích míst na protější straně vodoteče podél místní komunikace „Cigánka“ pod domy č.154 a č.113