Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.2

Informace  č. 2-2012  Osadního  výboru  Nevšová

z  jednání  dne  6.2.2012

 

Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, Jana Drgová, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Ing. Vladimír Vašička

Za RMZ:        Ing. Jaroslav Končický – starosta, Ing. Pavel Pinďák – místostarosta

                        Ing. Miloslav Bača - vedoucí IO, Ing. Alena Viktorinová – investiční technik

 

1.                  Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

-        postup a osvětu obyvatel MČ při realizaci kanalizace v obci;

 

-        rozpočet MČ na rok 2012;

-        doručení petice občanů MČ na zřízení zastávky na znamení MěÚ Slavičín;

-        zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni užívání pozemku parc.č. 603/20 v k.ú. Nevšová za účelem přístupu a příjezdu ve prospěch p. Dalibora Macháče.          

2.         Osadní výbor požádal RMZ o:

-        vypracování a odeslání informativního dopisu o výstavbě kanalizace do všech domácností (tedy i do těch, které již jsou napojeny na stávající kanalizaci a budou muset rušit septiky, resp. jímky); před zahájením budování každé nové stoky proběhne individuální konzultace s  vlastníky nemovitosti;

-        sjednání schůzky majitelů s panem Svitákem na odstranění nepovolených přemostění v horní části potoka Nevšůvka;

-        stanovení výše a provádění výběru poplatku pro kladovky svážející dřevo z obecních lesů po cyklostezce Slavičín - Luhačovice.

-        zabezpečení zimní údržby cyklostezky Slavičín – Nevšová;

-        podání žádosti na ČSAD Vsetín a.s. na obnovu spoje 820 415 Zlín-Luhačovice-Slavičín-Valašské Klobouky, linka č.31 s odjezdem 21:30 ze Zlína ve všední dny;

-        o vyjádření, jaký bude další postup ze strany města k opravě zvonice a zvonu v Nevšové po prohlídce zvonu Národním památkovým ústavem.

 

3.         Osadní výbor souhlasil s:

 

-        postupem a formou řešení problémů, které vzniknou během provádění kanalizace;

 

-        žádostí paní Venduly Pavelkové č.p. 56 na odkoupení části obecního pozemku vedle památníku padlých;

-        žádostí TJ Sokol Nevšová na poskytnutí cca 1,5 m3 řeziva z obecních lesů na nadstřešení tanečního parketu před šatnami v areálu TJ.

 

4.         Osadní výbor uložil:

-        p. Remešovi prověřit možnost a realizaci umístnění pouličního osvětlení u domu č.81 a funkčnost již zabudovaného osvětlení u domu č.167;

-        p. Kovářové a p. Br. Műnsterovi prověřit další možnosti a cenové nabídky na dodání kuchyňského zařízení do KD;

 

-        p. Mgr. Zemánkové upozornit občany, kteří mají podané žádosti na kompostéry, o jejich dovozu do obce 26.4.2012.

 

Termín příští schůze: 5.3.2012 v 17:00 hodin.

Mgr. Naděžda Zemánková                 předsedkyně OV Nevšová