Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.4

 

Informace č. 4-2012 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 2.4.2012
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Jana Drgová, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders
Omluven:        Ing. Vladimír Vašička
Hosté:             Ing. Pavel Pinďák – místostarosta
 
                       
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      informaci o průběhu  stavby „Nevšová – odkanalizování a čištění odpadních vod";
b)      průběh rekonstrukce kuchyně v kulturním domě a další postup prací;
c)      stav státní příjezdové silnice, která je poškozena po jarním tání sněhu;
d)      informaci o odpadlých betonových obrubnících podél komunikace v trati „Cigánka“;
e)      konání výjezdního zasedání vedení MěÚ Slavičín16.4.2012 v Nevšové;
f)       informaci o zhoršujícím se stavu a nutnosti opravy cesty na Paseka;
g)      žádost o zpevnění ploch výstupu autobusové zastávky Nevšová-rozcestí ve směru od Petrůvky.
 
2.   Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)      vyvolání jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje ve věci rekonstrukce zhoršujícího se stavu celé příjezdové silnice do Nevšové;
b)      podání reklamace na nekvalitně provedenou opravu zborcené zídky na levém břehu toku Nevšůvky u zahrad majitelů domů č. domů 115 a 114;
c)      zhodnocení stavu vodoteče Nevšůvka se zástupci firmy Povodí Moravy, s.p. a stanovení předběžného termínu její opravy (vč. rozšíření mostu u domu č.99);
d)            sdělení informace, kdo bude financovat vysázení nových stromů v MČ za stromy vykácené v rámci rekonstrukce mostu u zvonice;
e)            vyčištění vpusti na cyklostezce směr Luhačovice pod domem č.173 (pan Anders M.)
 
3.   Osadní výbor schválil:
         opravu vpusti u domu č.13
 
4.   Osadní výbor souhlasil s:
a)      odkoupením soukromých lesních porostů od vlastníků Miroslava Remeše, Milady Šenkeříkové a Bohumily Remešové;
b)      přiznáním odměny pro zaměstnance obce p. Josefa Anderse;
c)      konáním akce „Beseda s důchodci“ místo vánočního koncertu
 
5.   Osadní výbor uložil:
a)            p. Remešovi prověřit slyšitelnost rozhlasového hnízda u domu Hromádkových;
b)            p. Br. Műnsterovi prověřit možnost skládky posečené traviny v areálu firmy ABM;
c)            p. Jos. Műnsterovi zajistit provedení likvidaci sauny a zasypání bazénu v areálu mateřské školy
                                                    
Termín příští schůze: 7. 5. 2012 v 17:00 hodin.
                                                                      
Mgr. Naděžda Zemánkov
předsedkyně OV Nevšová