Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.6

 

Informace č. 6 - 2012 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 4.6.2012
 
 
 
Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jana Drgová, Jarmila Kovářová, Ing. Vladimír Vašička, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders
 
Hosté:            Ing. Pavel Pinďák – místostarosta
 
                       
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      informaci o průběhu investiční akce odkanalizování a čištění odpadních vod;
b)      nutnost zřízení plakátovací plochy;
c)      žádost paní Šašinkové na zřízení kabelové přípojky nízkého napětí;
d)           změny územního plánu v Nevšové;
e)            nutnost zatravnění ploch kolem nového plotu u Domu s chráněnými byty;
 
 
 
2.   Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)      zajištění veřejných služeb v obci místními občany registrovanými na úřadu práce;
b)      sepsání smlouvy o pronájmu moštárny s p. Boráněm a p. Kovářem;
c)      uvolnění peněz na nákup a instalaci dopravního značení cyklotrasy přes Nevšovou;
d)      podání žádosti na Povodí Moravy na vysékání břehů Nevšůvky;
e)      nacenění opravy čtyř propadlých dešťových vpustí;
f)             prověření možnosti financování značky „autobusová zastávka“na rozcestí Nevšová;
g)      vyčíslení nákladů na úpravy a zatravnění poškozeného tréninkového hřiště TJ Sokol a hasičů;
h)      vyčištění sběračů extravilánových vod podél cyklostezky na konci obce pod č. 173;
i)       poskytnutí mimořádné finanční podpory na oslavy dne 19.8.2012 u příležitosti svěcení nového zvonu do místní kaple;
 
                                                    
                                                                                             
 
 
Termín příští schůze: 2. 7. 2012 v 17:00 hodin.