Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.8

 

Informace č. 8-2012 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 6.8.2012
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Jana DrgováJaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders
                        Ing. Vladimír Vašička
 
Hosté :            Petr Mikš, Miroslava Kosečková
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      informaci o průběhu provádění kanalizačních prací v obci;
b)      žádost předsedkyně Klubu žen v Nevšové paní Kosečkové:
·              aby OV určil osobu, která bude zodpovědná za čistotu kuchyně KD,
·              o písemné zveřejnění, že nádobí, skleničky, hrnce, příbory a ostatní příslušenství kuchyně KD (mimo elektrické spotřebiče), jsou majetkem Klubu žen Nevšová a ten i nese zodpovědnost za přejímku v prostorách kuchyně;
c)      žádost p. Petra Mikše na odkoupení stodoly, kterou má rodina v pronájmu;
d)      informace ke zpracov. projektů k pozem.úpravám, jež se budou týkat také Nevšové;
e)      návrh na použití odpadového kamene po kanalizaci na zpevnění cesty k samotám.
 
2.   Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)      prověření možnosti víceprací na dobetonování spár v nově položené kamenné rovnanině v břehu vodoteče Nevšůvka ve středu obce;
b)      pomoc při řešení odvozu posečeného travnatého porostu z obecních pozemků;
c)      zahájení prací na renovaci zvonice;
d)      dořešení problému vydrolování kamenů podél cyklostezky v zatáčce nad kaplí.
 
3.  Osadní výbor souhlasil s:
 
a)      pověřením p. Drgové jako osoby zodpovědné za přejímku zařízení kuchyně po proběhlých akcích, a to mimo přejímky nádobí a ost.zařízení, které je majetkem Klubu žen Nevšová;
b)      naceněním, event. zadáním zakázky na úpravu prostranství u zvonice firmě Zahradnictví Levandule;
c)      dofinancováním opravy zvonice částkou 44 tis. Kč z rozpočtu OV Nevšová;
d)      svoláním schůzky ohledně dokončení úpravy tréninkového hřiště na konec srpna;
e)      svoláním organizační schůzky k oslavě svěcení zvonu na 14. 8. 2012;
f)       objednáním čistícího vozu u Technických služeb města Luhačovice na čištění vozovky před oslavou svěcení zvonu.