Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.9

 

Informace č. 9-2012 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 3.9.2012
 
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Ing. Vladimír Vašička         
 
Omluvení:       Jarmila Kovářová, Jana Drgová
 
Hosté :            Ing. Jaroslav Končický - starosta, Milan Anders č.114
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      informaci o průběhu provádění kanalizačních prací v obci;
b)      vyhodnocení a vyúčtování akce „Svěcení nového zvonu“ ze dne 19.8.2012;
c)      zahájení prací na renovaci zvonice;
d)      informaci o postupu prací na obnově tréninkového hřiště;
e)      nutnost pořídit dopravní prostředek na odvoz posečené trávy;
f)       jednání s firmou RASSO Vlachovice o případném rozdrcení a použití odpadového kamene z potoka na zpevnění cesty k samotám;
g)      stížnost pana Anderse Milana č.p.114 na špatný stav vedlejší komunikace a příkopy mezi domy č.p. 114 a 89;
h)      informaci o jednání, které proběhne 12.9. s vlastníky domů č. 131, 125, 121 a 119 ve věci odkanalizování;
i)       možnost moštovat ovoce v Domě zahrádkářů - občané se mohou obrátit na p. Anderse Josefa č.76.
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)            pomoc při jednání s firmami AG Staving a Vodohospodářské stavby Javorník o obnově poničeného tréninkového hřiště a případnou finanční pomoc Města Slavičín;
b)            vhodnou opravu makadamem rozšířené cyklostezky v ostré nepřehledné zatáčce nad kaplí tak, aby vyhrabávané kamení neohrožovalo bezpečnost cyklistů;
c)            urgenci Služeb města Slavičín na nacenění opravy dešťových vpustí v dolní části obce;
d)            podání žádosti Správě silnic ZK na zpracování projektu na rozšíření mostu u č.p.99.
 
3.  Osadní výbor souhlasil s:
 
a)      darováním výtěžku 3 647,- Kč ze „Zábavného odpoledne“ dne 19.8.2012 na dofinancování instalace nového zvonu;
b)      dofinancováním potřebné částky na obnovu tréninkového hřiště;
c)      výší dotace občanům za napojení na kanalizaci, která bude uvedena v dopise MÚ.