Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.1

 

Informace č. 1 -2013 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 7.1.2013
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Ing. Vladimír Vašička, Jarmila Kovářová, Jana Drgová
 
Hosté :          Ing. Pavel Pinďák - místostarosta
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí informace o:
a)      průběhu připojování domácností na kanalizaci dle stavu k 31. 12. 2012;
b)      projektu “Říka, oprava opevnění a stupně“ – oprava potoka Nevšůvky;
c)      dokončovacích pracích v novém zázemí Sboru dobrovolných hasičů;
d)      tom, že se dosud nepřihlásil žádný zájemce na pronájem budovy „Moštárny“;
e)      předběžné ceně za provedení opravy propadlých dešťových vpustí v místních komunikacích Službami města Slavičín
 
2.   Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o zaslání:
a)      výsledovky hospodaření OV Nevšová za rok 2012;
b)      těžebního plánu na rok 2013 v MČ;
c)            dopisu o poskytnutí finančního příspěvku majitelům těch domů, kteří informaci neobdrželi (Kudelka L. ml. – novostavba, Ocelík J. č.107, Petrášová M. č. 71)
 
3.   Osadní výbor souhlasil:
s rekonstrukcí klubovny v suterénu KD
 
4.  Osadní výbor schválil:
a)      výši finančního příspěvku na novou kanalizační přípojku majitelům nemovitostí, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace (č.p. 119, 120, 121, 131);
b)      zřízení dočasné skládky materiálu na obecním pozemku za domem č. 106 a uložení odstraněných naplavenin z potoka na pozemku parc. č.3071/13 za obcí v průběhu provádění opravy břehů potoka;
c)      prodloužení pracovních smluv pro p. Janu Drgovou a p. Josefa Anderse
 
5.   Osadní výbor doporučil:
         parkování techniky a příslušenství dodavatele stavebních prací na betonové ploše TJ Sokol v době opravy břehů potoka
 
6.   Osadní výbor uložil:
a)      Mgr. Zemánkové urgovat firmu Levandule na vypracování návrhu výsadby stromů a keřů v MČ;
b)      Ing. Vašičkovi oslovit firmy zabývající se prodejem univerzální pojezdové a zahradní techniky o cenovou nabídku
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.