Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.10

 

Informace č. 10 -2013 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 7.10.2013
 
 
 
Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Vladimír Vašička, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Jarmila Kovářová, PhDr. František Anders, Jana Drgová
Omluven:       Jaroslav Remeš
Hosté:             Ing. Pavel Pinďák- místostarosta
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      návrh na vypracování smlouvy pro současné a tím i budoucí zájemce o průjezd těžké techniky po nově opravené komunikaci k samotám;
b)      informaci o průběhu a ukončení podaných reklamací na firmu AG Staving s.r.o.;
c)      informaci o provádění geodetických prací na vytyčování obvodů komplexní pozemkové úpravy v Nevšové firmou Georeal Plzeň;
d)     informaci o přípravě smluv mezi Moravskou vodárenskou, a.s. a majiteli nemovitostí připojených na místní kanalizaci;
e)      informaci o možnosti čerpání dotace na zbudování umělého povrchu na víceúčelovém hřišti v areálu TJ Sokol Nevšová;
f)       informaci průběžném čerpání finančních prostředků z rozpočtu MČ na rok 2013;
g)      informaci o nesvítících pouličních světlech a lampách v místní části;
 
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)   provádění namátkové kontroly pracovníky ŽPMS (Gbelec, Ščuglík) na dodržování tonáže při svozu vytěženého dřeva p. M. Šustkem a P. Volaříkem po opravené komunikaci k Pasekám;
b)   urgenci na dokončení reklamovaných prací firmou Javorník, zejména úpravu vpusti naproti domu č.p. 133;  
c)   zařazení vánočního koncertu v roce 2014 v MČ do rozpočtu na kulturní akce pro rok 2014 ve výši 5 000,- Kč z prostředků Města Slavičín;
 
 
3.      Osadní výbor souhlasil s:
 
a)      uplatněním přednostního práva na odkup vytěženého lesního pozemku obcí od majitelů M. Šustka a P. Kolaříka;
b)      prodloužením prac. smlouvy pí Műnsterové č.52 a p. Mudrákovi do konce roku 2013;
c)      ustanovením Ing. Pavla Hrbáčka za člena komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci pozemkových úprav v k.ú. Nevšová;
d)     prodejem obecních pozemků č.4338/20 v k.ú. Nevšová kolem RD č.p.78 o výměře 130 m2 dle g. plánu 317-18/2013 p. Petrovi a Jakubovi Mikšovi ;
e)      výrobou nových keramických podobizen vojáků panem Nikolou Zemánkem na pomník padlých v I. světové válce dle zaslaného náhledu;
f)       vyhloubením odvodňovací rýhy na hranici  zahrady p. Dalibora Machače č.99 a areálu SDH Nevšová pracovníky OV Nevšová;
g)      zadáním prací firmě SMS Slavičín na odvedení stékajících povrchových vod do zahrady p. Anderse č.114 s termínem dokončení  do 30. 10. 2013;
h)      termínem konání akce „Rozsvěcování vánočního stromu“, a to 30.11.2013
 
4.   Osadní výbor nesouhlasil s:
 
a)   výsadboutújí na obecním pozemku na hranici pozemků p. Dalibora Machače č. 99 a areálu SDH Nevšová z prostředků Města Slavičín;
b)   letošnímpořádáním „Vánočního koncertu“
 
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.