Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.11

 

Informace č. 11 -2013 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 4.11.2013
 
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Vladimír Vašička, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Jarmila Kovářová, Jaroslav Remeš, Jana Drgová
 
Omluven:        PhDr. František Anders
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      informaci o plánovaných oslavách 60 let od svěcení místního kostela v příštím roce;
b)      informaci, že doposud nebyli zjištěni majitelé pozemků, na kterých je vybudována vodní nádrž (pod mysliveckou chatou);
c)      informaci o ustanovení komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v KÚ Nevšová, a provádění šetření skutečného průběhu hranic v terénu, resp. v mapových operátech ve dnech 11.-15.11.2013;
d)      požadavek Katastrálního úřadu Val. Klobouky na zpřesnění místních a pomístních názvů v katastru obce;
e)      plán kulturních akcí na rok 2014
 
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)   zaslání plánu těžby dřeva z obecních pozemků v katastru Nevšová na rok 2014;
b)   vyvolání reklamačního jednání s firmou AG Staving s.r.o.na závady v prostorách Hasičské zbrojnice;
c)   zajištění odvozu nebezpečného odpadu (sudy s asfaltem v plechovém přístřešku u KD;
d)   zjištění majitelů pozemků, na kterých je vybudována vodní nádrž
 
 
3.   Osadní výbor nesouhlasil s:
výsadbou tújí na obecním pozemkupodél hranice pozemku areálu SDH Nevšová a pozemku p. Machače Libora č. 99. Doporučuje výsadbu na straně pozemku p. Machače a zakoupení výsadby z prostředků Města Slavičín
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.