Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.12

 

Informace č. 12 -2013 
ze společného zasedání vedení města Slavičín a OV Nevšová dne 4. 11. 2013
 
Přítomni:
za OV              Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Pavel Hrbáček, Jana Drgová, Jarmila Kovářová, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster
omluven           PhDr. František Anders
za město           Ing. Jaroslav Končický - starosta, Ing. Pavel Pindák – místostarosta, Ing. Ladislav Janáček - vedoucí odboru investic, Ing. Alois Studeník - vedoucí odboru stavebního úřadu, Ing. Martina Slámečková - vedoucí odboru životního prostředí a správy majetku, Bohuslav Pjajko - velitel městské policie, Dana Čechová - zapisovatelka sekretariátu MěÚ
 
1.            Vedení Městského úřadu bylo podrobně seznámeno s prováděnými pracemi v Nevšové v roce 2013 od posledního společného jednání, které proběhlo v květnu:
 
a)      zateplení obecních budov KD a MŠ;
b)      napojování na kanalizaci;
c)      vodoteč Nevšůvka;
d)      oprava komunikace k Pasekám;
e)      rekonstrukce pomníku;
f)        dokončení areálu SDH a dětského hřiště;
g)      úprava veřejných prostranství;
h)      probíhající jednání o rekonstrukci zahrady MŠ;
i)        položení obrubníků k odvádění stékajících povrchových vod do zahrady domu č. 114
 
2.            Nedořešené problémy:
 
a)      účelová komunikace k samotám majitelů p. Vrby a p. Zvonka;           
b)      státní příjezdová komunikace od křižovatky v Drahanci do obce;
c)      výstavba nové autobusové zastávky na začátku obce, event. vybudování chodníku;
d)      úprava moštárny pro využití společenskými organizacemi a k soukromým akcím;
e)      úprava sběrače extravilánových vod naproti domu č.141 firmou Javorník;
f)        rozdrcení kamene na skládce v areálu ABM firmou RASSO Vlachovice;
g)      návrh plánu pro rok 2014bude projednán na prosincovém jednání OV a následně předložen vedení města pro zpracování rozpočtu
 
3.            Různé:
 
a)      kontejnery na elektronický odpad – v současné době probíhá vyhodnocení dotačního programu;
b)      kompostéry na biologický odpad – po vyhodnocení průzkumu bude jasné zda může Město Slavičín žádat o další kompostéry na základě dotace (informace bude zveřejněna pravděpodobně ještě v prosincovém čísle Slavičínského zpravodaje).
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková                                                                                                 
předsedkyně OV Nevšová, v.r.