Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.13

 

Informace č. 13 -2013 Osadního výboru Nevšová
z  jednání  dne  2.12. 2013
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Vladimír Vašička, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, PhDr. František Ander, Jarmila Kovářová,
                        Jana Drgová
 
Omluven:        Jaroslav Remeš
 
Hosté:             Ing. Pavel Pinďák - místostarosta
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      stav podaných reklamací firmám AG Staving a Javorník;
b)      předložený návrh ateliéru GAIA na opravy a úpravy zahrady mateřské školy;
c)      dokončení sporu mezi SDH Nevšová a p.Machačem;
d)      čerpání finančních prostředků z rozpočtu OV podle stavu k 19.11.2013;
e)      předložené náměty na provádění prací v místní části v roce 2014 a dalších letech;
f)        plán těžby dřevaz obecních pozemků v místní části v roce 2014;
g)      požadavek kraj. pozemk. úřadu na navržení zástupců vlastníků pozemků, kteří budou spolupracovat s firmou GEOREAL na plánu společ. zařízení v rámci pozemk. úprav;
h)      informaci o nutnosti nově zpracovat nájemní smlouvu na pronájem kulturního domu;
i)        informaci o stavu požadavku na vybudování zastávky na začátku obce;
j)        schválené granty pro složky MČ na rok 2014;
k)      stížnosti občanů na překračování rychlosti jízdy vozidel při vjezdu do obce;
l)        informaci o možné přeshraniční spolupráci s městem Nemšová a tím možnosti čerpání dotací z Evropské unie
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)   prověření, kde se nacházídruhý kontejner místní části na komunální odpad;
b)   umístnění dvou kusů posypových kontejnerů k „Domu s chráněnými byty“;
c)   požádání Policie ČR k provádění namátkové měření rychlosti vozidel vjíždějících do obce vč. vyhodnocení rychlostí měřenými stacionárním měřičem
 
3.   Osadní výbor souhlasil s:
 
a)   návrhem upravených a nových názvů pozemkových a lesních tratí pro jejich vyznačení v katastrálních a základních mapách vedených Katastrálním úřadem Val. Klobouky;
b)   výsadbou nového „vánočního stromu“ a to v parčíku pod kostelem;
c)   pokácením vzrostlých tují u kostela;
d)   pověřením p. Br. Münstera ve vyjednávání o možné přeshraniční spolupráci s městem Nemšová
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.