Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.2

 

Informace č. 2 -2013 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 4.2.2013
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Ing. Vladimír Vašička, Jarmila Kovářová, Jana Drgová
Omluven:        Jaroslav Remeš
 
Hosté :          Ing. Pavel Pinďák - místostarosta
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      rozpočet OV Nevšová na rok 2013;
b)      informaci o postupu a financování opravy pomníku padlých;
c)      informaci o revizi zařízení v obecních budovách;
d)      nabídky a cenové možnosti koupě malotraktoru pro obec;
 
2.   Osadní výbor požádal vedení města Slavičína:
 
a)            aby rozhodnutí týkající se MČ a obecních pozemků byla nejdříve konzultována s OV Nevšová a teprve potom byla předložena k projednání na MěÚ Slavičín;
b)      o doplnění 2 kusů kontejnerů na sklo (s rozlišením na „barevné a bílé“), o případnou
výměnu poničených kontejnerů na tříděný odpad za novější;
 
3.   Osadní výbor souhlasil:
 
a)      sežádostí manželů Džurňákových o zpevnění nájezdové plochy k přístřešku sloužícího na parkování jejich automobilu dle podmínek smlouvy o právu k provedení stavby;
      b)      se společným jednáním OV Nevšová s předsedy místních složek v březnu 2013;
 
4.  Osadní výbor schválil:
 
opravu pomníku padlých a úpravu jeho okolí po etapách dle svých finančních možností.

5.  Osadní výbor uložil předsedkyni OV 

a)      vyhlásit v místním rozhlase termíny svozu odpadu a upozornit občany na vyřízení poplatků za popelnice a za psy;

 
      b)      pozvat předsedy TJ Sokol a SDH k jednání s OV Nevšová na březen 2013;
                                                                                 
                                                                                 
                                                                      
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.