Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.4

 

Informace č. 4 -2013 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 8.4.2013
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jaroslav Remeš, Josef Munster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Ing. Vladimír Vašička, Jarmila Kovářová, Jana Drgová
Omluven:        Bronislav Műnster
Hosté:             zástupce Policie ČR p. Tyleček, p. Milan Anders
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci ve Slavičíně a MČ Nevšová za rok 2012   informaci o případech okradení starších obyvatel;
b)      stížnost p. Anderse z č.114 ke stékání povrchové vody do jeho zahrady;
c)      požadavek p. Anderse z č.114, aby při provádění opravy Nevšůvky nepřejížděla těžká technika po příjezdové cestě k jeho domu;
d)      žádost manželů Kosečkových na uskladnění stavebního materiálu;
e)      stížnost řidičů autobusů na parkování aut před křižovatkou u prodejny potravin;
f)       informaci o průběhu oprav vodoteče Nevšůvky firmou Horstav;
g)               usnesení společné schůze OV, TJ Sokol a SDH ze dne 5. 4. 2013;
h)      informaci odborníků o nutnosti ořezu lip ve středu MČ z důvodu bezpečnosti;
i)       informaci o poskytnutí dvou pracovníků pro potřeby místní části.
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)      urgentní podání písemného vyjádření k dosud nevyříz. dlouhodobě uplatňovanému požadavku p. Anderse č.114 na zamezení stékání povrch. vody ze silnice a z místní komunikace do jeho zahrady; OV podpořil jeho návrh na položení obrubníků;
b)            znovu prověření příčiny vlhnutí zdiva v klubovně KD Nevšová.
 
3.   Osadní výbor souhlasil s:
a)      pověřením zástupce Policie ČR p. Tylečka na zmapování dopravního značení v MČ a následné doporučení na jeho sjednocení;
b)      odkoupením pozemku o výměře 1367m² na Pasekách parc. č.3973 od Aloise a Bronislava Pláškových  z č.152;
c)      využitím pracovníka OV Nevšová na sečení fotbalového i tréninkového hřiště a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu OV na zakoupení PHM;
d)      ořezem lip ve středu obce;
e)      žádostí pana J. Petráše z č. 26 o provedení výkopu v místní komunikaci z důvodu vybudování vodovodní přípojky;
f)       zahájením zahradnických prací firmou Levandule na veřejných prostranstvích za využití pracovníků z obce;
g)      obchůzkou obce členy OV ve dnech 15.4. a 7.5. od 17:00.
 
4.  Osadní výbor schválil:
a)      žádost manželů Kosečkových na uskladnění stavebního materiálu na obecním pozemku před domem č.2;
b)      dokončení chodníku v areálu hřiště TJ Sokol až po budovu SDH. Finanční prostředky do výše 20 tis. Kč poskytne OV ze svého rozpočtu.
 
 Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.