Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.5

 

Informace č. 5 -2013 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 7.5.2013
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jaroslav Remeš, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Jarmila Kovářová, Jana Drgová
Omluven:        Ing. Vladimír Vašička
 
Hosté:             Ing. Pavel Pinďák- místostarosta
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí informace o:
 
a)      průběhu šetření stavu dopravního značení v MČ;
b)      průběhu odkupu pozemku od p. Aloise a Bronislava Pláškových;
c)      zaměření a odprodej obecních. pozemků p. Mikšovi;
d)      průběhu prací na zateplování KD;
e)      poškozeném veřejném osvětlení u hřiště TJ Sokol a u KD;
f)       provedení a finanč. nákladech na výsadbu a obnovu stávající zeleně v MČ;
g)      průběhu výstavby chodníku v areálu hřiště TJ Sokol a SDH Nevšová;
h)      možnosti využití budovy „Moštárny“ pro občany;
i)       průběhu prací na opevnění břehů potoka Nevšůvky;
j)       převádění telef.vedení ze zrušených dřevěných sloupů na betonové sloupy EONu
 
2.      Osadní výbor dále vzal na vědomí:
 
a)      písemné sdělení místostarosty města Ing. Pinďáka na stížnost p. Anderse č. 114;
b)      návrh na provedení rekonstrukce „Pomníku padlých“ v letošním roce;
c)      náplň práce pro zaměstnance obce v průběhu měsíce května;
d)      termín společného zasedání OV Nevšová a MěÚ Slavičín dne 20. 5. 2013
 
3.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)      opravu veřejného osvětlení u tenisového hřiště TJ Sokol a u Kulturního domu;
b)            opravu vpadlé vpusti u domu č.p.92;
c)      opětovné zaslání požadavku na opravu státní příjezdové komunikace do obce
 
3.   Osadní výbor souhlasil s:
 
a)      výrobou skřínky pro umístnění smutečních oznámení firmě TVD;
b)      zachováním mezidveří ve vestibulu KD;
c)      termínem společného zasedání s MěÚ Slavičín dne 20.5.2013;
d)      vyvoláním jednání s firmou ABM o možnostech uskladnění posečené trávy.
 
 
 
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.