Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.6

 

Informace č. 6 -2013 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 3.6.2013
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jaroslav Remeš, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Jana Drgová, Ing. Vladimír Vašička
Omluvena:      Jarmila Kovářová
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      předložené návrhy barev a jejich grafického uspořádání na fasádách KD a MŠ;
b)      další nutné investice do renovace budovy KD – vymalování a úprava interiéru, výměna radiátorů na sále, oprava schodiště, izolace zadní stěny v klubovně, pořízení poklopu na nefunkční násypné šachtě pro uhlí,výměna osvětlení sálu, natření okapů, odvětrání kuchyně a dalších drobných oprav; 
c)      čerpání ročního rozpočtu místní části ke 31.5.2013;
d)      nabídku stavební firmy RYO food spol. s .r.o. na opravu komunikace za obcí směrem na Paseka technologií SILKOT se zárukou dvou let;
e)      informaci o průběhu prací na opravě břehů potoka zhotovitelem HORSTAV Olomouc;
f)        informaci o provedení odstranění výtluků v místních komunikacích;
g)      zadání výroby smuteční skříňky firmě TVD Rokytnice;
h)      možnost uskladnění posečené trávy v areálu firmy ABM Hrádek, s.r.o.;
i)        informaci o průběhu připojování domácností na kanalizaci dle stavu k 31.5.2013;
j)        zaslaný obrázek – návrh na prodej obecního pozemku paní Pavelkové č. 56;
 
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)   zaslání písemné stížnosti na E.O.N, aby tato společnost provedla výměnu betonových sloupů v havarijním stavu a dále narovnání nakloněných sloupů;
b)   vyvolání jednání s firmou RASSO Vlachovice ve věci dosud neuzavřeného účtu na vybudování nové komunikace k samotám v Nevšové
 
3.   Osadní výbor souhlasil se:
 
a)   zadáním zakázky na opravu cesty na Paseka firmě RYO food spol. s .r.o. technologií SILKOT a to v úseku od konce obce po mysliveckou chatu (v délce cca 600 m a šíři 3 m) a na provedení opravy výtluků od myslivecké chaty po odbočku k samotě p. Žáka Bohumila (cca 50 m2));
b)   zadáním zakázky na rekonstrukci topení v sálu KD firmě Mont SA, s.r.o. Slavičín;
c)   zadáním zakázky na vymalování interiéru KD panu Kamilu Ščuglíkovi;
d)   rekonstrukcí venkovního schodiště doKD;
e)   zadáním zakázky na výměnu stropních svítidel, vypínačů a zásuvek p.Vl. Vašičkovi;
f)    umístněním kontejneru na drobný elektronický odpad;
g)   cenovou nabídkou p. Bronislava Studeníka na renovaci pomníku;
h)   prodejem obecních pozemků pí Vendule Pavelkové, Nevšová č. 56
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.