Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.7

 

Informace č. 7 -2013 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 28.6.2013
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jaroslav Remeš, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, Ing. Vladimír Vašička, Bronislav Műnster, Jarmila Kovářová
Omluveni:       PhDr. František Anders, Jana Drgová
Hosté:             Ing. Pavel Pinďák- místostarosta
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      průběh a stav zateplování KD a dalších prací v jeho interiéru a exteriéru;
b)      informaci o dokončení prací na rekonstrukci potoka Nevšůvka;
c)      informaci z jednání o zachování průjezdu k pozemkům p. Machače č.99;
d)      informaci z jednání k reklamaci TJ Sokol Nevšová na nekvalitně provedenou izolaci podlahy tribuny na šatnách hřiště TJ firmou AG Staving;
e)      dokončení dětského hřiště v areálu SDH Nevšová;
f)        informaci o schválení opravy komunikace k samotám firmou RYO food v Radě MěÚ;
g)      informaci z jednání s firmou RASSO Vlachovice k rozdrcení kamene a jeho převezení na budovanou vozovku k samotám č. 109 a č. 98;
h)      informaci o průběhu opravy „Pomníku padlých“;
i)        informaci o dezolátním stavu vodní nádrže pod mysliveckou chatou;
j)        stížnosti na volně pobíhající psy v obci
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)      zjištění majitele vodní nádrže v Nevšové pod mysliveckou chatou;
b)  zaslání připravované studie a nacenění nákladů na odvedení stékajících povrchových vod ze státní a místní komunikace mimo zahradu p. Anderse, bytem Nevšová č. 114
 
3.   Osadní výbor souhlasil s:
 
a)      návrhem na vyplacení mimořádné odměny pro pana Josefa Anderse za koordinaci pracovníků VPP;
b)      poskytnutím finančních prostředků na zakoupení hnojiva k ošetření trávníku na dětském hřišti v areálu SDH Nevšová
 
4.   Osadní výbor uložil:
 
a)      předsedkyni OV opětovně vyhlásit v místním rozhlase upozornění na nerespektovaný zákaz volně pobíhajících psů pod pohrůžkou pokuty jejich majitelům ve výši 1500 Kč;
b)      p. Josefovi Műnsterovi zajistit posečení dětského hřiště v areálu SDH Nevšová a zprovoznění hracích prvků tak, aby mohlo být hřiště zpřístupněno dětem
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.