Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.9

 

Informace č. 9 -2013 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 2.9.2013
 
 
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jaroslav Remeš, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Jarmila Kovářová, PhDr. František Anders, Jana Drgová
 
Omluven:        Ing. Vladimír Vašička
 
Hosté:             p. Milan Anders, Nevšová č.114
 
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      finální práce při zateplování obecních budov KD a MŠ – řešení vzniklých nedostatků a vícenákladů;
b)      informaci o dokončení opravy komunikace k samotám, vyúčtování a vzniklých vícenákladech;
c)      předložený návrh na částečné řešení nevyhovující akustiky v sále KD;
d)      informaci o průběžném čerpání finančních prostředků z rozpočtu MČ na rok 2013;
e)      předložený návrh fotografií na rekonstruovaném „Pomníku padlých“;
f)        stanovení seznamu osob odpovědných za převzaté klíče od budovy a místností v KD
 
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)   možnost nahlédnutí do předávacích protokolů zateplených obecních budov v MČ;
b)   pomoc při hledání právně podloženého řešení v případě poškození zrekonstruované cesty k samotám soukromou osobou, která bude převážet kulatinu z lesní těžby;
c)   urgenci nedokončených reklamačních prací firmou Javorník na stavbě „Nevšová – odkanalizování a čištění odpadních vod“;
d)   pomoc při řešení reklamace TJ Sokol na prováděné práce firmou AG Staving v areálu hřiště
 
 
3.   Osadní výbor souhlasil se:
 
a)   zadáním zakázky firmě Vlastimil Petráš-truhlářství, stolařství, Dolní Lhota – akustické řešení sálu KD;
b)   návrhem na řešení problému zatékajících vod do zahrady p. Anderse, dům č. 114, a to položením obrubníků pracovníky OV nejpozději v první. dekádě měsíce října
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.