Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.2

 

Informace  č.  2-2014 Osadního výboru Nevšová
z  jednání  dne  3.2.2014
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Vladimír Vašička, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, PhDr. František Anders, Jarmila Kovářová,     Jana Drgová, Jaroslav Remeš
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      informaci o čerpání finančních prostředků OV Nevšová za rok 2013;
b)      předložený propočet finančních prostředků pro OV na rok 2014;
c)      zařazení investičních akcí MČ ke schválení do rozpočtu Města Slavičín na rok 2014 - oprava točny autobusů, dokončení úprav středu obce a vybudování zastávky u bytových domů na začátku obce;
d)      písemnou informaci místostarosty města k požadavku OV na zpracování studie vybudování chodníku po pravé straně silnice od bytových domů na začátku obce;
e)      návrh nájemní smlouvy na využívání prostor KD Nevšová;
f)        možnost opětovného zaměstnání osob vedených v evidenci ÚP na VPP v MČ;
g)      předložený návrh na odkup lesních porostů od soukromých vlastníků;
h)      stížnosti občanů na mnohdy nedýchatelné ovzduší v topné sezoně;
i)        informaci o praskání zdiva místního kostela;
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)   prověření, zda navrhovaná nová jednosměrná zastávka na začátku obce je koordinována s autobusovým dopravcem (zda nedojde k navýšení jízdného apod.);
b)   vyvolání jednání k otázce výstavby pravostranného chodníku na začátku obce;
c)   provádění pravidelné údržby veřejného osvětlení Službami města Slavičín ve smyslu uzavřené smlouvy mezi Městem a SMS;
d)   pomoc v případě stížností obyvatel na špatné ovzduší v topném období;
e)   oslovení kameníka p. Studeníka na zpracování návrhu na obnovu pomníčku padlého místního občana za SNP a vybudování informativ. panelu k pomníku padlých;
f)    vyhlášení veřejné soutěže na architektonické zpracování návrhu na provedení terénních úprav kolem pomníku padlých;
   g)   technickou pomoc při urgenci firmy AG Staving k odstranění závad na přístřešku šaten TJ Sokol Nevšová.
 
3.   Osadní výbor souhlasil s:
a)   předloženou nájemní smlouvou na prostory KD Nevšová;
b)   odkoupením lesních porostů, parcel č. 2096, 2097, 2118, 2119 a 2136 o celkové výměře 8 183 m2;
c)   zasláním dopisu všem obyvatelům MČ k zákazu spalování škodlivých a zdraví nebezpečných materiálů v kotlích rodinných domů;
d)   naceněním, případně výrobou dalších skříněk v kuchyni kulturního domu;
e)   nákupem hliníkové žebříku.
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.