Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.3

 

Informace  č.  3 - 2014 Osadního výboru Nevšová
z  jednání  dne  3.3.2014
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Vladimír Vašička, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, PhDr. František Anders, Jarmila Kovářová,     Jana Drgová, Jaroslav Remeš
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      informaci o čerpání finančních prostředků OV Nevšová za leden až únor 2014;
b)      rozpočet Města Slavičín na rok 2014;
c)      návrh investičních a neinvestičních akcí v MČ ze schválené částky pro Nevšovou ve výši 851 tis. Kč na rok 2014, z které by byly čerpány prostředky zejména na:
·        dokončení opravy cesty od myslivecké chaty dál směrem k samotám;
·        opravy výtluků;
·        úpravy památkové zóny okolo rekonstruovaného pomníku padlých;
·        opravy chodníků od č.131 po č.118, před autobus. čekárnou, od č. 89 po č. 50;
·        další rekonstrukce a opravy interiéru kulturního domu;
·        rekonstrukci „moštárny“ za účelem využívání Klubem důchodců, pro menší společenské akce, k provádění voleb a v levé části přízemí i k „zabíjačkám“;
·        vybudování svodidel pod ulicí Čtvrtě;
·        výsadbu a obnovu veřejné zeleně aj.;                                                 
d)      vlhnutí severovýchodní zdi v klubovně KD;
g)   informaci o poškození loni opravované cestě od konce obce po mysliveckou chatu;
e)      žádost paní Radmily Rakové;
f)        chátrající stav neobývaného RD č.15 majitelky paní Věry Živnové;
k)      informaci o neřešení odstranění závad firmou AG Staving na přístřešku šaten TJ;
l)        nutnost zajištění statického posudku kaple z důvodů praskání zdiva
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)   podání reklamace firmě AG Staving na práce provedené za účelem odstranění problému s prosakováním vody do klubovny KD, neboť toto opatření nebylo účinné;
b)   podání reklamace firmě RYO food na nově opravenou komunikaci k samotám; 
c)   posouzení revitalizace lip;
d)   prověření možnosti získání dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení;
e)   pomoc a návrh na řešení odkupu a následné odstranění chátrajícího domu č.15
 
3.   Osadní výbor souhlasil s:
a)   přijetím nezaměstnaných osob na veřejně prospěšné práce v Nevšové (M. Majzlíkové č.143, p. Z. Mudráka ml. č.68 a p. L. Pavelky č.14)  a to od 1.4.2014;
b)   výměnou kování ve dveřích, zakoupením koberce a zadáním výroby dalších skříněk do kuchyně KD Nevšová
 
4.   Osadní výbor nesouhlasil s:
      rozšířením plochy na parkování před domem č.154 z prostředků OV Nevšová
                                                                                                                                                                                           
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.