Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.4

 

Informace č. 4 - 2014 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 7.4.2014
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Pavel Hrbáček, Ing. Vladimír Vašička, Josef Műnster, Bronislav Műnster, Jaroslav Remeš
Omluveni:       PhDr. František Anders, Jarmila Kovářová, Jana Drgová
Hosté:             Ing. Pavel Pinďák- místostarosta
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      písemnou odpověď paní Radmile Rakové na její dopis ze dne 3. 2. 2014;
b)      projekt na vybudování autobusové zastávky na začátku obce;
c)      zprávu Obvodního oddělení Policie ČR o bezpečnostní situaci v Nevšové;
d)      návrh na vytvoření nových webových stránek místní části;
e)      žádost p. Ščuglíka o povolení vybudování odběrného a výpustného objektu na obecní parcele č.4328;
k)      zřízení volební místnosti v sále KD v době konání voleb do Evropského parlamentu;
l)        informaci z prvního sboru zástupců vlastníků půdy k provádění pozemkových úprav;
m)    informace místostarosty Ing. Pinďáka o schválených investičních akcích v místní části - nová zastávka na začátku obce, rekonstrukce točny autobusů za obchodem a opravě státní silnice do Nevšové;
n)      stížnosti občanů na zapáchající WC v domech po provedení kanalizace v místní části;
o)      informaci o výsledcích sčítání lidu, domů a bytů 2011;
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)      kontrolu provádění reklamač. prací firmou RYO food na vloni opravené cestě na Paseka;  
b)      nacenění prací a prověření postupu při opravách budovy moštárny;
c)      zvýšenou kontrolu městskou policií a případný postih řidičů motorek a čtyřkolek za nelegální jízdu v honitbě MS Nevšová;
d)   zjištění u Moravské vodárenské a informování občanů, proč dochází k zapáchání WC v domech po provedení kanalizace a jaká opatření k odstranění zápachu budou přijata.
 
3.   Osadní výbor souhlasil s:
a)      přijetím p. Zd. Majzlíka č.143 místo p. Lad. Pavelky č.14 na veřejně prospěšné práce od 14.4.2014;
b)      náplní práce přijatých pracovníků z ÚP na veřejně prospěšné práce;
c)      zpracovaným projektem na postupnou rekonstrukci budovy moštárny;
d)      návrhem architekta Bosáka na úpravu památkové zóny okolo pomníku padlých;
e)      rekonstrukcí a finanční nabídkouna vybudování nového památníku Františku Váňovi kameníkem p. Studeníkem ml;
f)        provedením revitalizace čtyř lip ve středu obce odbornou osobou sjednanou odborem životního prostředí MěstÚ;
g)      zadáním zakázky na výrobu skříně na sklo do kuchyně KD p. Daliboru Maryášovi;
h)      aby pracovník VPP prováděl sečení sportovního areálu dle dohodnutých pravidel;
i)        zaplacením prací panu O. Žákovi za vybagrování a odvoz materiálu z přístupové cesty ke sportovním areálu;
j)        vybudováním odběrného a výpustného objektu na obecní parcele č. 4328 p. Ščuglíkem
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.