Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.5

 

Informace č. 5 - 2014 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 28.4.2014
 
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, , Ing. Pavel Hrbáček, Ing. Vladimír Vašička, Josef Műnster, Bronislav Műnster, PhDr. František Anders, , Jaroslav Remeš
 
Omluveny:     Jana Drgová, Jarmila Kovářová
 
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      závěry z výjezdního zasedání MěÚ;
b)      výstavbu nové jednosměrné autobusové zastávky na začátku obce, vzhledem k bezpečnosti obyvatel a zvláště dětí. Prioritou OV i nadále zůstává vybudování chodníku v této části;
c)      nutnost řešení havarijního stavu budovy moštárny její postupnou rekonstrukci v Dům spolků;
d)      opravu točny za obchodem, s tím, že rekonstrukce bude zahájena v srpnu 2014;
e)      postup úpravy příjezdové cesty k novému hasičskému areálu;
f)        nabídku firmy na tvorbu webových stránek obce a prověření další možnosti navržené p. tajemníkem Latinákem;
i)        zajištění statického posudku kaple z důvodů praskání zdiva
 
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
         urgenci odstranění náletových stromů a křovin z koryta Nevšůvky Povodím Moravy a to v dolní části pod propustkem před domem č.99
 
3.      Osadní výbor souhlasil s:
 
výstavbou opěrné zdi u novostavby manželů Kubicových
 
 
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.