Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.6

 

Informace č. 6 - 2014 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 2.6.2014
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jana Drgová, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Ing. Vladimír Vašička, Josef Műnster, Bronislav Műnster, PhDr. František Anders, Jaroslav Remeš
 
Hosté :           Ing. Pavel Pinďák – místostarosta
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)   stav a průběh opravy Domu spolků;
b)      informaci o statickém a geologickém šetření důvodu výskytu prasklin ve zdivu místního kostela a návrhu na odstranění problému;
c)      informaci o průběhu výstavby komunikace k novému areálu SDH Nevšová;
d)      informaci o provedené opravě komunikace k samotám a odstranění výtluků za mostem k domu č.43 a v ulici Čtvrtě firmou RYO, food spol. s.r.o.;
e)      informaci o vyjádření Povodí Moravy s.p. k zprůtočnění Nevšůvky v dolní části;
f)        informaci o průběhu rekonstrukce zóny okolo pomníku padlých;
g)      stížnost firmy ABM Hrádek na uskladňování posečené trávy v jejím areálu;
h)      informaci o průběhu pozemkových úprav v k.ú. Nevšová;
i)        informaci o infiltraci balastních vod do netěsného starého betonového kanalizačního potrubí procházejícího pod potokem ve dvou úsecích
 
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)      pomoc při odvozu kamenného odpadu z prostor firmy ABM Hrádek;
b)      řešení problému ukládání posečené trávy z obecních pozemků;
c)     kontrolu vozidel na cyklotrase Nevšová konec obce – Luhačovice
 
3.      Osadní výbor souhlasil se:
 
a)      zadáním výroby čtyř kusů plastových oken firmě RI OKNA a.s.;
b)      navrženým postupem oprav havarijního stavu Domu spolků – moštárny;
c)      odložením oprav statiky místního kostela a to vzhledem k rozpočtu OV Nevšová;
d)      dovozem kamenné drti z firmy AG Staving na nově budovanou příjezdovou cestu do areálu SDH Nevšová;
e)      vyčištěním Nevšůvky od nepatřičných předmětů v úseku od propustku před domem č.99 po šatny TJ Sokol a to SDH Nevšová za předem dohodnutých podmínek;
f)        odložením opravy komunikace od myslivecké chaty k samotám do doby rozhodnutí Státního pozemkového úřadu zda bude tato cesta zahrnuta do plánovaných společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav;
g)      odkoupením lesních pozemků, parcel č. 3832 o výměře 21602 m² a č. 3830 o výměře 2829 m²
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.