Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.7

 

Informace č. 7 - 2014 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 7.7.2014
 
 
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jana Drgová, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Ing. Vladimír Vašička, Josef Műnster, Bronislav Műnster, PhDr. František Anders, Jaroslav Remeš
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      průběh rekonstrukce a další postup prací na Domě spolků;
b)      informaci p. Josefa Münstera o prováděné opravě venkovního schodiště a dalším šetření prasklin v místním kostele
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)      pomoc při jednání s firmou ABM Hrádek o možnosti uskladnění posečené trávy z obecních pozemků v prostorách zmiňované firmy, případně i za úplatu;
b)      zajištění posečení trávy kolem cyklotrasy a podél cesty k samotám;
c)      prověření možnosti zajíždění v období prázdnin do obce autobusového spoje č. 82036457 ve 13:30 h., případně zachování spoje č..82036455 do Nevšové ve 12:40 h.
 
3.   Osadní výbor souhlasil s:
 
a)   zaúkolováním pracovníků VPP na postupném čištění úseků koryta a břehů Nevšůvky;
b)   konáním operativní schůzky zástupců OV a místních složek TJ Sokol a SDH;
c)   zadáním výroby nového památníku padlému partyzánovi Váňovi a informativní desky k památníku padlých z  I. svět. války a to kameníkovi p. Bronislavu Studeníkovi ml.;
d)   pronájmem obecního pozemku, parcela č.4338/1 v k.ú.Nevšová o výměře 16 m2, manželům Peškovým – Nevšová č. 17, a to na dobu neurčitou;
e)   nákupem skleněných mísí pro potřeby kuchyně a dále s objednáním výroby sítek do oken, opravou ventilu polévkového kotle a s opravou přenosného gastro vozíku;
f)    opravou nejvíce poškozené části cesty (cca 30 m) od křižovatky pod mysliveckou chatou směrem k samotám firmou RYO food;
g)   zadáním zakázky p. Jaroslavu Málkovi na položení podlahoviny ve společenské místnosti a kuchyni v I.patře „Domu spolků“;
      h)   posečením travnatého porostu podél cyklotrasy a cesty k samotám
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.