Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.8

 

Informace č. 8 - 2014 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 11.8.2014
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jana Drgová, Ing. Pavel Hrbáček, Ing. Vladimír Vašička, Josef Műnster, Bronislav Műnster, PhDr. František Anders, Jaroslav Remeš
Omluvena:      Jarmila Kovářová
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      informaci Mgr.Zemánkové o plnění úkolů pracovníků VPP;
b)      průběh rekonstrukce a další postup prací na Domě spolků;
c)      výsledek jednání zástupců OV a místních organizací TJ Sokol a SDH ze dne 14.7.;
d)      informaci p. Josefa Münstera o prováděné opravě venkovního schodiště a dalšímu šetření prasklin v kapli;
e)      zprávu monitoringu Moravské vodárenské společnosti o stavu dešťové kanalizace okolo a pod kaplí;
f)        informace o přípravách oslav 60. výročí vysvěcení kaple; 
g)      informaci Ing. Hrbáčka o došetřování průběhu hranic pozemků na rozšířeném obvodu komplexních pozemkových úprav v lokalitách Společnice a Lazy dne 21.7.2014;
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)      oslovení majitele obchodu a okolních pozemků v souvislosti s opravou komunikace (točny) kolem obchodu;
b)      vyvolání jednání s p. Svitákem z Povodí Moravy ve věci zanášení dna potoka Nevšůvky a tím snížení průtočnosti toku po provedených opravách firmou Horstav;
c)      vypracování smlouvy o výpůjčce movitého majetku (sekačky na trávu) dle návrhu osadního výboru, který byl dohodnut se zástupci SDH a TJ Sokol Nevšová.
 
3.   Osadní výbor děkuje:
 
   starostovi města Ing. Končickému za intervenci u Ředitelství silnic Zlínského kraje na opravu příjezdové komunikace do Nevšové
 
4.   Osadní výbor souhlasil s:
 
a)   vyhotovením smlouvy o výpůjčce sekačky na trávu, jejímž vlastníkem je SDH Nevšová;
b)   úhradou nákladů z prostředků osadního výboru na případné opravy sekačky na trávu SDH Nevšová do konce této sezóny;
c)   zadáním zakázky zhotovení a montáží dvou třívrstvých nerezových komínů na zdi budovy moštárny p. Kmentovi
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.