Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.9

 

Informace č. 9 - 2014 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 1.9.2014
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Pavel Hrbáček, Josef Műnster,
                        Bronislav Műnster, PhDr. František Anders, Jarmila Kovářová
Omluveni:       Jana Drgová, Ing. Vladimír Vašička, Jaroslav Remeš
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      informaci o plnění úkolů pracovníků VPP a potřebě prodloužení jejich smluv;
b)      průběh rekonstrukce a další postup prací na Domě spolků;
c)      informaci o prováděné opravě venkovního schodiště místního kostela;
d)      žádost paní Sudkové na opravu panelové komunikace u byt. jednotek č.156 a 157;
e)      termín společného zasedání OV Nevšová a MěÚ Slavičín dne 15.9.2014 v 16,00 h;
f)        informaci o dokončení nového památníku padlému partyzánovi Váňovi;
g)      informaci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho přepracování do digitální katastrální mapy v katastru Nevšová a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí;
h)      dobudování prostoru před domem č.154 dle zpracovaného projektu;
i)        průběžné čerpání rozpočtu OV Nevšová na rok 2014;
j)        dovybavení sálu KD Nevšová
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)      prodloužení pracovních smluv pro zaměstnance placených z ÚP na VPP v MČ, a to manželům Majzlíkovým a p. Mudrákovi o dva měsíce, případně do konce roku 2014;
b)      zjištění majitele pozemku panelové komunikace u byt. jednotek č.159 a 157 v MČ;
c)   opětovnou apelaci na vyčištění koryta Nevšůvky po opravě v loňském roce a urgenci odstranění náletových stromů a křovin z potoka Povodím Moravy od propustku před domem čp. 99 po šatny TJ ;
d)      urgenci požadavku na Ředitelství silnic a dálnic o posečení travnatého porostu kolem státní silnice z rozcestí Nevšová po začátek obce
 
3.   Osadní výbor souhlasil s:
 
a)      částečným dofinancováním opravy schodiště u místního kostela z vlastních zdrojů;
b)      pořízením nových ubrusů do KD;
c)      položením obrubníků Službami města Sl. před nájezdem k domu č.154 dle zpracovaného projektu na vybudování parkoviště podél cesty v trati „Cigánka“;
d)      provedením opravy příjezdu před nájezdem k domu č.154 obalovanou technologií místo zámkové dlažby (cca 12 m2) dle zpracovaného projektu na vybudování parkoviště podél místní komunikace v trati „Cigánka“;
e)      odložením opravy rozbité části místní komunikace (v délce 30 m) od křižovatky pod mysliveckou chatou směrem k samotám firmou RYO food do příštího roku;
f)    odložením úpravy veřejného prostranství okolo pomníku padlých do příštího roku
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.