Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.1

Informace  č.  1 - 2015  Osadního  výboru  Nevšová

z  jednání  dne  5.1.2015

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková,Ing. Pavel Hrbáček, Josef Műnster, Bronislav Műnster, MVDr. Marek Sedláček, Oldřich Žák, Tomáš Műnster, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický – starosta

 

1.    Osadní výbor mimo jiné projednal:

a)    rozdělení funkcí a úkolů nově zvoleného OV Nevšová;

b)    čerpání finančních prostředků na opravu Domu spolků v roce 2014;

c)    potřebu vybudování parkovacích míst, provedení  soupisu zařízení a dovybavení prostor v Domě spolků;

d)    priority investičních akcí a zpracování studií v MČ do rozpočtu města na rok 2015:

·    oprava střechy kostela, 

·    vybudování zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro kontejnery za prodejnou,

·    zpracování studie na rekonstrukci středu obce a následné rekonstrukce,

·    zpracování studie na vybudování pravostranného chodníku od nové autobusové zastávky na začátku obce po dům č.137

e)    informaci MUDr. Bartíkové o postupu prací na rekonstrukci zahrady MŠ a zvážení možností zabezpečení ochrany dokončené zahrady

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    zahrnutí výše uvedených priorit do rozpočtu města na rok 2015;

b)    prověření, zda zpevněná plocha na kontejnery (za prodejnou smíšeného zboží) a zasypání studny na rohu prodejny byly součástí projektu „opravy točny“;

c)    zabezpečení sjízdnosti místních komunikací v zimním období, hlavně v případě kalamitních situací a pořízení tří nádob na  posypové hmoty

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    návrhy na prioritní zahrnutí uvedených investičních akcí v MČ Nevšová do rozpočtu Města Slavičín na rok 2015;

b)    plánem těžby dřeva z obecních lesů na rok 2015 v objemu cca 800 m³;

c)    pořízením chybějícího vybavení v Domě spolků;

d)    předloženým plánem kulturních akcí na rok 2015 v MČ;

e)    provozem keramického kroužku v prostorách KD Nevšová

 

4.    Osadní výbor uložil:

a)    Mgr. Zemánkové přizvat na příští schůzi p. Ščuglíka;

b)    J. Műnsterovi a MVDr. Sedláčkovi oslovit odborné firmy a předložit rozpočet na opravu střechy kostela;

c)    Mgr. Zemánkové a Ing. Hrbáčkovi vypracovat návrh dokumentace k provozování Domu spolků

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.