Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.11

Výpis z jednání č. 11 – 2015

Osadního výboru Nevšová ze dne 2.11.2015

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, MVDr. Marek Sedláček

Omluveni:      Josef Műnster, Tomáš Műnster, Oldřich Žák

Hosté:             Ing. Jaroslav Končický – starosta, Egon Heckel, Jan Žák – ABM Hrádek

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    informaci starosty Ing. Končického o plnění požadavků vznesených na město Slavičín;

b)   předložený návrh studie rekonstrukce středu místní části Nevšová;

c)    informace nových majitelů firmy ABM Hrádek o budoucích plánech firmy v oblasti zemědělství a chovu dobytka a o plánované úpravě areálu bývalého státního statku. Bylo dohodnuto ukládání posečené trávy z obecních pozemků a parkování vozidel při pořádání soutěží v hasičském sportu v jejím areálu;

d)   informaci MUDr. Bartíkové o jednání se zástupci TJ Sokol ohledně možnosti využití dotací z fondu Minist. školství na vybudování trénink. hřiště s umělým povrchem;

e)    informaci Ing. Hrbáčka o průběhu reklamačního řízení u fy. RYO FOOD na opravu komunikace k samotám;

f)    informaci Ing. Hrbáčka o použití finančních prostředků OV do konce roku 2015;

g)    rekonstrukci místní knihovny

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    zjištění termínu podání písemné reklamace na opravu komunikace k samotám firmě RYO FOOD s.r.o.;

b)   zařazení rekonstrukce středu místní části do rozpočtu Města Slavičín na rok 2016;

c)    vybudování nového oplocení zahrady MŠ

 

3.    Osadní výbor souhlasil se:

a)    zařazením 1. etapy rekonstrukce středu obce do rozpočtu Města Slavičín na rok 2016;

b)   provizorním řešením opravy balkonu na Domu spolků panem A. Fojtíkem;

c)    nákupem nábytku do kanceláře osadního výboru

 

4.    Osadní výbor nesouhlasil se žádostí TJ Sokol o zafinanc. studie hřiště z prostředků OV.

 

5.    Osadní výbor revokoval usnesení  z říjnové schůze, na níž doporučil klubovnu KD pro potřeby Mateřského centra.

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.