Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.12

Výpis z jednání č. 12 - 2015

Osadního výboru Nevšová ze dne 11.12.2015

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, MVDr. Marek Sedláček, Josef Műnster, Tomáš Műnster

Omluveni:      MUDr. Monika Bartíková, Oldřich Žák

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    informaci MVDr. Sedláčka z jednání grantové komise Města Slavičín;

b)   vyhodnocení činnosti OV Nevšová za rok 2015;

c)    informaci Ing. Hrbáčka o čerpání finančních prostředků OV za rok 2015;

d)   informaci Mgr.Zemánkové o plánu investic na rok 2016 z rozpočtu Města Slavičín;

e)    informaci Ing. Hrbáčka o jednání sboru zástupců vlastníků pozemků k výsledkům geotechnického průzkumu v místech požadovaných suchých hrází (poldrů)

 

2.    Osadní výbor souhlasil:

s nákupem nových světel do vestibulu v KD

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.