Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.2

Informace  č.  2 - 2015  Osadního  výboru  Nevšová

z  jednání  dne  2.2.2015

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Pavel Hrbáček, Josef Műnster, Bronislav Műnster, MVDr. Marek Sedláček, Oldřich Žák,  MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová

Omluven:      Tomáš Műnster

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický – starosta, Josef Ščuglík – OŽPSM

 

 

1.    Osadní výbor mimo jiné projednal:

a)    informaci o průběhu prací v Domě spolků;

b)    provozní pokyny  pro užívání nebytových prostor v přízemí Domu spolků;

c)    návrh nájemní smlouvy k užívání Domu spolků, vč. její přílohy;

d)    cenovou nabídku firmy na rekonstrukci střechy kostela;

e)    informaci p. Ščuglíka k principům a  pravidlům hospodaření lesního hospodářství;

f)     upozornění občanů na nebezpečí ohrožení, zejména dětí, projíždějícími vozidly od státní silnice k MŠ;

g)    stížnost občanů k pálení nevhodných a zdraví škodlivých materiálů v kotlech ÚT;

h)    informaci Ing. Hrbáčka o návrzích na vybudování protipovodňových zařízení a polních cest v rámci připravovaných komplexních pozemkových úprav v místní části;

i)     informaci ing. Hrbáčka o čerpání finančních prostředků MČ Nevšová za rok 2014 a propočet města na přidělení finančních prostředků Nevšové na rok 2015;

j)     seznam nevyříz.požadavků OV podaných vedení města v uplynulém volebním období;

k)    informaci o nerealizovaných plánovaných akcích OV v roce 2014;

l)     informaci Ing. Hrbáčka o bilanci obyvatelstva Nevšové za rok 2014;

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    prověření majitele studny u prodejny potravin a kdo by měl financovat její zasypání;

b)    vypracování studie na vybudování chodníku od MŠ po vyústění na státní silnici;

c)    vyjádření se k nevyřízeným požadavkům v zápisech OV z posledních čtyř let

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    vybudováním parkovacích míst u Domu spolků;

b)    předloženým návrhem nájemní smlouvy k užívání Domu spolků;

c)    provozními pokyny k užívání nebytových prostor v přízemí Domu spolků  

 

4.    Osadní výbor uložil:

a)    Mgr. Zemánkové upozornit občany na zákaz pálení zdraví škodlivých surovin;

b)    Mgr. Zemánkové a Ing. Hrbáčkovi připravit návrh prac. náplní zaměstnanců obce;

c)    Ing. Hrbáčkovi předložit na příští schůzi návrh na rozdělení přidělených finančních prostředků pro obec na rok 2015

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.