Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.3

Informace  č.  3 - 2015  Osadního  výboru  Nevšová

z  jednání  dne  2. 3. a 9. 3.  2015

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Tomáš Műnster, MVDr. Marek Sedláček, Oldřich Žák

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický – starosta, Ing. arch. Jana Němcová – Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

 

 

1.    Osadní výbor mimo jiné projednal:

a)    informaci Ing. Končického k nevyřízeným požadavkům vznesených OV na vedení města v uplynulém období a jejich řešení;

b)    informaci Mgr. Zemánkové a Ing. Končického k rozpočtu města na rok 2015;

c)    informaci Ing. Hrbáčka o současné situaci ve vykupování  půdy od vlastníků pozemků na vybudování společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v obci;

d)    informaci Ing. arch. Němcové z Krajského pozemkového úřadu Zlín o potřebě koupit ještě další půdu pro vybudování společných zařízení z prostředků města (OV);

e)    stížnost občanů na znečišťování chodníků, cest, trávníků psími exkrementy;

f)     informaci B.Münstera o podmínkách získání dotace na vybud. hřiště s uměl. povrchem

g)    informaci Ing. Končického o prověření slyšitelnosti veřejného rozhlasu;

h)    nespokojenost občanů s prováděním zimní údržby komunikací

 

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    zaslání podkladů k plánované rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Nevšová;

b)    účast MUDr. Bartíkové na kontrolních dnech rekonstrukce přírodní zahrady MŠ;

c)    podepsání prac. smluv s p. M. Müsterovou č.52 a s p. Z. Mudrákem č.68 na VPP;

d)    jarní úklid místních komunikací;

e)    zaslání dopisu paní Sudkové P. k požadavku na opravu příjezdové cesty k domům č. 156 a 157 vč. návrhu řešení problému stékající povrchové vody do sklepů;

f)     pokračování v jednání s paní Živnovou k případnému odkoupení jejího domu č.15;

g)    vyvolání dalšího jednání s vedoucí ABM paní Kunovskou o umožnění ukládání posečené trávy z obecních porostů na pozemku firmy

 

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    odkoupením 3,2317 ha pozemků od soukromých vlastníků půdy z přidělených prostředků OV pro účely budování společných zařízení v rámci pozemkových úprav;

b)   vytěžením potřebného množství dřeva z obecních lesů na opravu střechy místního kostela;

c)    zaměstnáním p. M. Münsterové č.52 a p. Zd. Mudráka ml. č.68 na VPP v MČ;

d)   zřízením kulturní komise OV Nevšová;

e)    zadáním zakázky na izolaci balkonu na Domě spolků p. L. Černíčkovi č.28;

f)    rozebráním plechového skladu a s odvozem vzniklého odpadu do sběrny želez. šrotu

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.