Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.4

Informace  č.  4 - 2015  Osadního  výboru  Nevšová

z  jednání  dne  13.4.2015

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef  Műnster, Oldřich Žák

Omluveni:      Tomáš Műnster, MVDr. Marek Sedláček

 

1.    Osadní výbor mimo jiné projednal:

a)    informaci MUDr. Bartíkové o průběhu rekonstrukce zahrady MŠ Nevšová;

b)    informaci p. J. Münstera o průběhu oprav v místním kostele;

c)    informaci Ing. Hrbáčka o současné situaci v provádění komplexních pozemkových úprav;

d)    informaci Mgr. Zemánkové o podepsání pracovních smluv se zaměstnanci na VPP; 

e)    písemné sdělení fy.E.ON k prošetření technického stavu betonových podpěrných bodů sítě nízkého napětí v Nevšové;

f)     nutnost revitalizace zahrady pod Domem s chráněnými byty;

g)    priority zařazené do rozpočtu OV Nevšová na rok 2015;

h)    žádost manželů Petrášových č.118;

i)     varianty výstavby chodníku (vč. nacenění) na začátku obce;

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    prošetření problému prosakování spodních vod do prostor klubovny KD Nevšová;

b)    pověření projektového manažera MěÚ na zjištění možností čerpání dotací pro obce; např. na obnovu veřejného osvětlení a nákup technického vybavení;

c)    proškolení  p. Zdeňka Mudráka k používání zahradní techniky a malotraktoru;

d)    zajištění plošiny k provedení ořezu stromů naproti domů č. 161 a 162;

e)    sdělení, kdy bude vyhotovena studie úpravy středu obce;

f)     prověření ceny speciálního poklopu na studnu u prodejny potravin;

g)    upozornění automechanika p. Josefa Raka, Nevšová č.133, aby odstavená vozidla k opravě neparkoval na obecní cestě a soukromých pozemcích směrem k areálu ABM, ale aby k tomuto účelu využíval své parkoviště

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    zabudováním chladící techniky do Domu spolků, na níž se finančně  bude podílet Myslivecké sdružení Nevšová;

b)   pořízením digestoře do Domu spolků;

c)    prioritním provedením akcí z přidělených prostředků na rok 2015:

·      dokončení úpravy památkové zóny okolo Památníku padlých

·      pokračování rekonstrukce „Domu spolků“

·      oprava části poškozené komunikace k samotám firmou RYO FOOD

·      pořízení garáže

·      obnova zeleně a vysečení plevele a  náletových křovin

·      výsadba „Vánočního stromu“

d)   uložením střešní sutě ze stodoly manželů Petrášových č.118 na horním konci obce;

     

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.