Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.5

Informace  č.  5 - 2015  Osadního  výboru  Nevšová

z  jednání  dne  4.5.2015

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Ing. Pavel Hrbáček, Tomáš Műnster, Bronislav Műnster, Josef  Műnster

Omluveni:     Jarmila Kovářová, MVDr. Marek Sedláček, Oldřich Žák

 

1.    Osadní výbor mimo jiné projednal:

a)    informaci MUDr. Bartíkové o průběhu rekonstrukce zahrady MŠ Nevšová;

b)    informaci p. J. Münstera o přípravě výběrového řízení na akci „Výměna střešní krytiny na kapli v Nevšové“ a potřebě zajištění brigádníků na pořez kulatiny a uložení prken pro opravu konstrukce krovu;

c)    informaci Ing. Hrbáčka z posledního jednání Sboru zástupců vlastníků půdy a podaných návrzích k provedení dílčích změn v plánu společných zařízení v rámci provádění komplexních pozemkových úprav v Nevšové;

d)    zaslanou výkresovou dokumentaci k realizaci plochy pod kontejnery za prodejnou;

e)    informaci Mgr. Zemánkové o jednání s vedoucí ABM Hrádek k ukládání posečené trávy z obecních pozemků

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    prověření nutnosti skácení dvou bříz v místech, kde bude vybudována zpevněná plocha pod kontejnery;

b)    vyhotovení studie na úpravu středu obce na trase mezi autobusovou zastávkou a začátkem zahrady p. Műnstera č.51

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    poskytnutím příspěvku na dokončení altánu v nově budované přírodní zahradě MŠ;

b)    objednáním vysokozdvižné plošiny na odstranění stromů a větví zasahujících do el. vedení naproti domů č. 161 a č.162;

c)    oslovením právnických nebo fyzických osob, které by nacenily a také provedly úpravy okolí pomníku padlých ve středu obce;

d)    umístěním montovaného plechového skladu (garáže) za Domem spolků;

e)    vysazením nového „Vánočního stromu“ po levé straně před oplocením do kostela;

f)     prováděním sečení pronajatého tréninkového hřiště TJ Sokol a SDH Nevšová pracovníkem VPP v Nevšové p. Z. Mudrákem

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.