Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.8

Výpis z jednání č. 8 - 2015 

Osadního výboru Nevšová ze dne 31.7.2015

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Oldřich Žák

Omluveni:     Tomáš Műnster, MVDr. Marek Sedláček

                        

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    informaci Mgr. Zemánkové o vyřízení připomínek k nedostatkům a závadám při rekonstrukci zahrady MŠ;

b)   informaci  Mgr. Zemánkové o průběhu rekonstrukce sociálního zařízen v MŠ;

c)    informace Mgr. Zemánkové a J. Műnstera o průběhu opravy střechy kostela;

d)   informaci Ing. Hrbáčka o dokončení úprav prostranství okolo pomníku;

e)    informaci Mgr. Zemánkové o schůzce s p. Žákem, novým společníkem firmy ABM;

f)    informaci Ing. Hrbáčka o objednávce plechové garáže u firmy VIGAGARÁŽE;

g)    návrh studie úpravy středu obce zpracovaný paní Ing. arch. Lucií Pláškovou;

h)   informaci Ing. Hrbáčka o průběžném čerpání finančních prostředků osadního výboru za 1. pololetí a výhledu čerpání rozpočtu do konce roku 2015;

i)     prosbu Josefa Műnstera o finanční podporu SDH Nevšová v požárním sportu

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    zasílání jedné kopie projektů a studií týkajících se investičních akcí v obci k posouzení a vyjádření OV a přizvání zástupce OV na kontrolní dny;

b)   zahájení stavebního řízení na postavení plechové garáže za Domem spolků

 

3.    Osadní výbor schválil:

a)    pozvání p. Žáka (zástupce ABM) na další schůzi OV;

b)   nákup a montáž plechové garáže za Domem spolků u firmy VIGAGARÁŽE;

c)    návrh studie úpravy středu obce s písemnými připomínkami předanými Ing. arch. Pláškové

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.