Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.1

Výpis z jednání č. 1 - 2016

Osadního výboru Nevšová ze dne 4.1.2016

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, MVDr. Marek Sedláček, Josef Műnster, Oldřich Žák

Omluveni:      Tomáš Műnster

Hosté:             Ing. Jaroslav Končický – starosta

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    finanční rekapitulaci pokladny v roce 2015 podanou Mgr. Zemánkovou;

b)   informaci Ing. Hrbáčka o plnění požadavků vznesených na město Slavičín v uplynulém roce a následné vyjádření Ing. Končického;

c)    informaci Mgr. Zemánkové ze své účasti na výročních schůzích spolků a sdružení;

d)   nutnost dojednání místa skladování posečené trávy po jednání s p. Heckelem z ABM;

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    nacenění zpevnění základů kostela v Nevšové z důvodu praskání zdiva;

b)   umístnění velkých kamenů podél státní silnice před vjezdem k byt. domům č.156 a 157 k zamezení parkování vozidel (po vyjádření se všech obyvatel těchto domů);

c)    nápravu nedostatků vyplývajících z revizní zprávy v KD Nevšová;

d)   opětovnou urgenci fy. Lesy ČR na vyčištění levostranného přítoku Nevšůvky;

e)    doplnění nádob na příslušných místech posypovým materiálem;

f)    dořešení podaných reklamací na odstranění závad (i nově vzniklých) v zahradě MŠ;

g)    financování oprav výtluků na míst. komunikacích z rozpočtu MÚ (doposud placeno z prostředků OV);

h)   posouzeni, povolení a objednání fy. na skácení usychajících dvou lip ve středu obce;

i)     navrhnout řešení k zamezení stékajícího bahna z pozemků za obcí směrem k mostu (pod rekreačním objektem p. Srovnala);

j)     opětovné zaslání dopisu fy. E.ON v jaké fázi se nachází slíbená obnova sítě nízkého napětí vč. výměny poškozených betonových sloupů v místní části

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    poskytnutím příspěvku 20 000,- Kč z rozpočtu OV pro SDH Nevšová na nákup hasičské stříkačky;

b)   pověřením zaměstnance obce p. Anderse na odklízení sněhu v prostorách kolem místního kostela;

c)    prodejem obecních pozemků manželům ...., dle jejich žádosti;

d)   pokácením lip u autobusové zastávky a mostu vedle hostince;

e)    pověřením zaměstn. obce paní Drgové na instalování vlajky ČR v době stát. svátků;

f)    návrhem Ing. arch. Fojtíkové na provedení zastávkového přístřešku typu Aureo AE 300-SS v rámci schválené plánované rekonstrukce středu místní části

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.